Danneels biedt excuses aan voor seksueel misbruik kerk

21/12/10 om 11:20 - Bijgewerkt om 11:20

Kardinaal Godfried Danneels heeft dat dinsdag gedaan in de bijzondere Kamercommissie seksueel misbruik.

Kardinaal Godfried Danneels heeft dinsdag in de bijzondere Kamercommissie seksueel misbruik zijn excuses als bisschop aangeboden aan de slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk.

Volgens Danneels heeft de kerk zich te weinig gerealiseerd wat de ravage is die seksueel misbruik bij jongeren in een mensenleven kan teweegbrengen. 'Als we dit eerder hadden beseft, zou onze empathie en luisterbereidheid veel groter geweest zijn', aldus Danneels.

Het zwijgen van de kerk heeft volgens hem te maken met het klassedenken. 'De kerk dacht teveel aan zichzelf en de priesters', aldus Danneels.

De kerk was een instituut met veel geld, macht en aanzien, zo zei hij. De daders waren onaantastbaar en konden zwijgen afdwingen, 'waardoor de beschermingsreflex van de ouders uitgeschakeld werd', aldus de kardinaal.

Volgens hem moet de kerk openheid tonen en zich nederig opstellen. Voor de kardinaal is er nood aan een betere preventie, opsporing en vervolging. Hij hoopt dat de werkzaamheden van de commissie kunnen bijdragen tot erkenning en heling voor de slachtoffers.

Geen feiten toedekken of gedogen

Danneels benadrukte verschillende malen dat de slachtoffers van seksueel misbruik bij contacten met de kerk steeds de raad kregen om ook naar de politie en/of het gerecht te stappen.

Volgens de kardinaal is het nooit de bedoeling geweest van de kerk om feiten toe te dekken of te gedogen. 'De kerk heeft meermaals haar schaamte beleden ten aanzien van de slachtoffers. De daders moeten zowel kerkrechterlijk als burgerlijk gestraft worden', aldus Danneels.

Schadevergoedingen

De kardinaal verklaarde dat de bisschoppen zich binnen enkele weken
moeten uitspreken over de problematiek van de schadevergoedingen. Hij weigerde daarover zijn persoonlijke mening te geven, maar meende wel dat de kerk meer kan doen dan wat door de rechtbank is opgelegd.

Voorts zei Danneels dat de bisschoppen sinds enkele jaren verplicht zijn om alle dossiers over pedofiele feiten door geestelijken systematisch door te sturen naar het Vaticaan. Volgens hem gebeurde dat vroeger niet.

Laïcisering

Laïcisering (het terugbrengen van geestelijken tot de lekenstaat) als sanctie voor daders van pedofiele feiten kan enkel worden opgelegd door Rome, aldus de kardinaal. Daarom werd volgens Danneels vaak teruggegrepen naar het schorsen van priesters en het opleggen van beschermende maatregelen zoals het verbod op contact met kinderen.

Over laïcisering zal volgens Danneels volgend jaar een beslissing genomen worden in een consistorie, een vergadering van de paus met de kardinalen. Volgens hem is het standpunt terzake van het Vaticaan in de loop van de voorbije jaren duidelijk strenger geworden.

Onze partners