Dader huishoudelijk geweld kan voortaan tien dagen huis- en contactverbod krijgen

10/05/12 om 18:04 - Bijgewerkt om 18:04

(Belga) De Senaat heeft unaniem definitief het licht op groen gezet voor een tijdelijk huisverbod bij huishoudelijk geweld. Dit houdt voor de uithuisgeplaatste persoon in dat hij of zij tot maximum tien dagen de woning niet mag betreden, alsook een contactverbod heeft met de personen met wie hij of zij samenleeft.

Het tijdelijk huisverbod, dat opgelegd wordt door de procureur, stelt in een crisisperiode naar aanleiding van huiselijk geweld de veiligheid van de andere huisgenoten centraal en voorziet zo een afkoelingsperiode waarin dringende en voorlopige maatregelen kunnen gevraagd worden. Het slachtoffer en de procureur kunnen een tijdelijke verlenging van de maatregel aan de vrederechter vragen, als uit de feiten of omstandigheden blijkt dat de aanwezigheid van een persoon in het huis verder een gevaar kan betekenen voor de andere gezinsleden. Volgens initiatiefneemster Sabine de Bethune (CD&V) stelt de samenleving zo een duidelijk signaal dat huiselijk geweld niet geaccepteerd kan worden. "Het is onrechtvaardig dat bij huiselijk geweld doorgaans het slachtoffer en de kinderen de gemeenschappelijke woning moeten verlaten en hun toevlucht nemen tot familie of een vluchthuis, terwijl de dader gewoon in de gezinswoning kan blijven", aldus nog de Senaatsvoorzitster. (KAV)

Onze partners