D-day voor geestelijke gezondheidszorg

18/06/12 om 13:03 - Bijgewerkt om 13:03

(Belga) Alle ministers van Gezondheid in ons land beslissen gezamenlijk over de omvorming van de geestelijke gezondheidszorg. De sector stuurt aan op een verdere evolutie naar thuiszorg, maar federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx lijkt daar niet langer van overtuigd. Zorgnet Vlaanderen en patiëntenvereniging Similes voeren actie aan de FOD Volksgezondheid.

Onkelinx gaf twee jaar geleden het startschot voor de omwenteling in de geestelijke gezondheidszorg. Het aantal bedden zou worden afgebouwd, omdat er te veel zijn en omdat de zorg in een psychiatrische instelling niet noodzakelijk de meest gepaste is. Het geld dat zo vrijkomt, wordt gebruikt voor meer hulp aan huis. "In tien regio's werd die evolutie de voorbije jaren met succes doorgevoerd", zegt Peter Degadt van Zorgnet. "Negen andere projecten wachten echter nog op de nieuwe financiering en de vrees is groot dat zij uit de boot zullen vallen." Degadt begrijpt niet wat de minister bezielt. "Geld kan niet het probleem zijn, er is nauwelijks 400.000 euro extra nodig per project. In het licht van de volledige begroting zijn dat geen grote sommen." Volgens hem is het absoluut noodzakelijk dat er iets verandert in België. "Het gaat niet goed met onze geestelijke gezondheidszorg, er zijn veel te veel zelfdodingen. Internationaal onderzoek bewijst dat thuiszorg een veel betere optie is." Mieke Craeymeersch van patiëntenvereniging Similes is het daar volmondig mee eens. "De beste plaats om er weer bovenop te raken is thuis, waar patiënten kunnen worden begeleid in hun vertrouwde situatie." (MVL)

Onze partners