Cruciale dag voor toekomst Gemeentelijke Holding

17/10/11 om 10:42 - Bijgewerkt om 10:42

(Belga) Het compromisvoorstel dat in het dossier van de Gemeentelijke Holding werd overeengekomen tussen experts en kabinetschefs van de verschillende overheden, zou gisteravond door zowel de federale als de Waalse kern zijn goedgekeurd. Vanochtend beraden de Vlaamse topministers zich over het voorstel. Om 10 uur vindt dan een cruciale raad van bestuur plaats van de Holding. Die balanceert door het debacle bij Dexia op de rand van het faillissement.

Het federale kernkabinet vergaderde gisteravond een tweetal uur. Er werd beslist een brief over te maken aan de raad van bestuur van de Holding. Over de inhoud van de brief is niet gecommuniceerd. De Waalse regering nam omstreeks 22.30 uur een positieve beslissing over het compromisvoorstel. Een bron beklemtoont dat het om een ingewikkeld voorstel gaat, dat maar liefst zeven punten bevat, gebaseerd op vier pijlers: met name de steun van de federale overheid aan de redding van de Holding, die van de drie gewestelijke overheden, de schuldeisers en de waarde van de activa. Volgens verschillende media zou de Holding in het compromisvoorstel nog tot eind november over voldoende liquiditeit kunnen beschikken. Dat geeft de federale overheid en de gewesten dan de tijd om een definitieve oplossing uit te werken. Die oplossing zou bestaan uit een ordentelijke vereffening, liet ook minister van Financiën Didier Reynders verstaan. Door het debacle rond Dexia beschikt de Gemeentelijke Holding over meer schulden dan eigen vermogen. Het verschil zou naar verluidt 900 miljoen euro bedragen: schulden waar geen activa tegenover staan. De gewesten hadden al een waarborg geleverd voor 450 miljoen euro, maar wilden dat de federale overheid de rest van de factuur (450 miljoen) zou dragen. Maar die factuur vond de regering-Leterme te hoog, volgens De Tijd wou men slechts een kwart van de verliezen dragen. (OSN)

Onze partners