Crombez: 'Weg met minnelijke schikkingen in grootste fraudedossiers'

04/04/14 om 06:45 - Bijgewerkt om 06:45

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) wil af van minnelijke schikkingen in de grootste dossiers van financiële criminaliteit. De opbrengst van de strijd tegen fraude wil hij gebruiken voor lastenverlagingen.

Crombez: 'Weg met minnelijke schikkingen in grootste fraudedossiers'

John Crombez © BELGA

SP.A-staatssecretaris John Crombez heeft een visienota klaar voor fraudebestrijding in de volgende legislatuur. Hij pleit daarin voor vooraf ingevulde belastingaangiftes voor kmo's en zelfstandigen, maar wil ook af van de minnelijke schikkingen in de grootste financiële fraudezaken. En een nieuwe Cel Financiële Criminaliteit moet de spin in het fraudeweb worden.

De strijd tegen fiscale en sociale fraude werd fors opgevoerd onder de regering-Di Rupo, met internationale onthullingen als 'offshore-leaks' die voor nog extra wind in de zeilen zorgden. Op drie jaar tijd leverde dat 1,87 miljard euro op. En die lijn moet worden doorgezet, vindt Crombez, die de toekomstige formateur een reeks aanbevelingen doet.

Zo wil de SP.A'er af van minnelijke schikkingen in de grootste dossiers van financiële criminaliteit. Elk geval moet voor de rechter komen. Enkel strafbeschikking kan eventueel nog, dus inclusief strafblad en boetes die oplopen tot minstens honderd procent bovenop het ontdoken bedrag.

De hardere aanpak moet de perceptie van straffeloosheid helpen tegengaan. Het draagvlak voor minnelijke schikkingen smelt immers als sneeuw voor de zon als ze aanleiding geven tot het vervallen van gevangenisstraffen, in ruil voor een al bij al beperkte financiële sanctie, beseft Crombez. Zeker als schikkingen vooral getroffen worden in de grootste dossiers, terwijl kleinere inbreuken wel voor de rechter komen.

Crombez: 'Justitie heeft genoeg middelen om grootste criminelen te pakken'

Volgens Crombez heeft Justitie immers wel voldoende middelen om de grootste criminelen aan te pakken. Er zijn extra gespecialiseerde rechters en substituten bij gekomen, extra specialisatie door het hertekende gerechtelijke landschap, een nieuwe wet om verjaring door procedurefouten te voorkomen, gespecialiseerde onderzoeksteams bij de federale politie en het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek, argumenteert hij. Bovendien selecteert een nieuwe Cel Financiële Criminaliteit (CFC) vooraf de grootste zaken, onder meer via doorgedreven datamining en na doorgedreven vooronderzoek.

John Crombez

John Crombez © Belga

Enkel de grootste vissen gaan in de plannen van Crombez immers nog naar Justitie. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) en een nog op te richten Bijzondere Sociale Inspectie (BSI) krijgen de andere zaken van ernstige fraude op hun bord. Schikkingen kunnen daar nog wel. De kleinere zaken - af te handelen met administratieve boetes - gaan naar de gespecialiseerde inspectiediensten.

Crombez: 'Vereenvoudigen door fiscus een dienstverlener te maken'

Maar de socialist droomt ook van een grote omschakeling bij de fiscus, door zelfstandigen en kmo's een vooraf ingevulde belastingaangifte voor te stellen. 'Kan je nog meer vereenvoudigen dan van de fiscus een dienstverlener vooraf te maken, in plaats van een controleur achteraf?', werpt hij op. Crombez wil daar erg ver in gaan. Stemt een ondernemer in, dan beschikt de fiscus mits wat medewerking volgens hem over genoeg gegevens om zelf een voorstel te doen.

Grote voordeel is enerzijds de rechtszekerheid voor de betrokkene, die bovendien geen dure advocaten of boekhouders meer moet inschakelen om zijn aangifte in te vullen. Het systeem vereist wel het nodige vertrouwen dat de fiscus ook effectief een gunstige regeling zal voorstellen, erkent Crombez. Verwijzend naar het voorbeeld van tax-on-web vermoedt hij dat dat vertrouwen snel kan groeien. Niet in het minst omdat het kostenbesparend is.

'Bedrijven moeten nu veel meer kosten maken om bijna zeker te zijn dat ze in orde zijn, maar zeker zijn ze nooit.'

Strijd tegen fraude volhouden

Rode draad doorheen de visienota is de volgehouden strijd tegen fraude. Crombez verwacht dat recente internationale ontwikkelingen, onder meer de nadruk van de G20 op gegevensuitwisseling, heel wat extra kansen zullen bieden. De diensten moeten zich daar schrap voor zetten.

Even belangrijk is een bundeling van krachten, met CFC, BBI en BSI die bijvoorbeeld onder hetzelfde regeringslid vallen.

Crombez: 'Opbrengst fraudebestrijding voor lastenverlagingen gebruiken'

Crombez hoopt tot slot dat het aangekondigde observatorium voor fraudebestrijding de opbrengst zal helpen objectiveren, wat een duidelijke koppeling met het beleid mogelijk zou maken. 'Fraude moet geen pluspost op de begroting zijn', vindt hij. De opbrengst moet dus niet gewoon in de begroting worden ingeschreven, maar net gebruikt worden voor lastenverlagingen, besluit hij.

Onze partners