Crevits promoot 'peer mediation' om conflicten op school aan te pakken

15/12/15 om 10:54 - Bijgewerkt om 10:54

Bron: Belga

(Belga) Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Vlaamse Scholierenkoepel om jongeren warm te maken en scholen uit te nodigen om gebruik te maken van 'peer mediation'. Daarbij worden leerlingen opgeleid om op school te bemiddelen bij kleinere conflicten. Crevits stelde op een studiedag over peer mediation ook de brochure "Werken aan een verbindend schoolklimaat" voor, waarmee de minister scholen wil ondersteunen bij de preventie en de aanpak van pesten.

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee Vlaamse scholen te maken krijgen. De juiste omvang van pesten is niet zo eenvoudig in te schatten. Een studie uit 2012 gaf aan dat Vlaanderen vergeleken met de ons omringende landen niet anders scoort voor pesten bij 15- tot 18-jarigen. Voor 11-jarigen was er toen sprake van dat 20 procent van die groep jongeren werd gepest. De focus in de brochure ligt op 'empowerment' van iedereen die bij het beleid tegen pesten betrokken is. Scholen worden uitgenodigd om na te gaan of wat ze doen effectief is en waar ze kunnen bijsturen. Schoolteams kunnen daarbij maximaal rekening houden met de talenten van kinderen en jongeren om via peer mediation conflicten op te lossen. Bij peer mediation worden leerlingen ingeschakeld om te bemiddelen bij conflicten. Hiervoor heeft de minister met de Vlaamse Scholierenkoepel een samenwerkingsakkoord afgesloten. De koepel zal jongeren warm maken en scholen uitnodigen om na te denken over het toepassen van peer mediation. 'Conflixers' zullen tussenbeide komen bij kleinere conflicten. De Scholierenkoepel zal verkennende gesprekken voeren met geïnteresseerde scholen en plant workshops en ontmoetingsdagen. Ze kunnen daarvoor rekenen op experten die al met peer-mediation werken en de leden van het nieuwe Platform Welbevinden van de Vlaamse Onderwijsraad, bij wie ze hun ideeën kunnen aftoetsten. "Het is belangrijk iedereen bij het pestbeleid te betrekken. Via peer mediation krijgen 'conflixers' zelf een krachtige rol toebedeeld bij de bemiddeling in conflicten. We hebben in de Vlaamse Scholierenkoepel een goede partner gevonden om die methode in Vlaanderen verder uit te rollen", stelt Hilde Crevits. (Belga)

Onze partners