Crevits hertimmert ook verlofstelsel leerkrachten

28/05/16 om 16:34 - Bijgewerkt om 16:34

Bron: Belga

(Belga) Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) hervormt en vereenvoudigt de verlofstelsels van leerkrachten. Dat is nodig omdat het Vlaamse stelsel van loopbaanonderbreking zonder motief op 2 september voor alle Vlaamse ambtenaren verdwijnt. Daarnaast heeft de CD&V-minister een conceptnota klaar voor sterkere en vrijere schoolbesturen.

Vanaf volgend schooljaar komt er dus een zorgverlof met een onderbrekingsuitkering voor personeel in het onderwijs. Dat behoudt "grote mogelijkheden" op zorgverlof voor ouderschap, palliatieve zorgen, medische bijstand en het volgen van een opleiding, verzekert Crevits na groen licht van de ministerraad. Concreet worden de huidige drie stelsels in het onderwijs omgebouwd tot één verlof voor verminderde prestaties (VVP). Dat kan voltijds opgenomen worden voor een periode van 24 maanden, of gedurende 120 maanden halftijds of één vijfde. Bovendien is ook sprake van een eindeloopbaanregeling. Elk personeelslid in het onderwijs krijgt het recht om VVP op te nemen vanaf 55 jaar tot aan zijn of haar pensioen. Het verlof telt binnen de bestaande regels mee voor de berekening en de opbouw van het pensioen. Wie onbetaald minder wil werken, zal voortaan onder een eengemaakt systeem van afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) vallen. Dat kan maximaal 60 maanden opgenomen worden. Belangrijk verschil met het VVP is dat het hier om een gunst gaat, die scholen dus niet moeten toekennen. Voorts heeft Crevits ook een conceptnota klaar met het oog op een grotere samenwerking of zelfs fusie tussen schoolbesturen. "Het doel is schaalvergroting, geen schoolvergroting", verzekert de minister. Zij benadrukt onder meer de schaalvoordelen op vlak van middelen en administratie. Concreet voorziet Crevits een opdeling in individuele schoolbesturen, verenigingen van schoolbesturen (VVS) en schoolbesturen met bijzondere kenmerken (SBK). Stimuli voor besturen om zich te verenigen zijn onder meer een geïntegreerde puntenenveloppe voor het basisonderwijs, een makkelijkere herverdeling van punten en uren, versterkt sociaal overleg en rapporteringsverplichtingen op een hoger niveau dan de individuele school. Voor de bestuurlijke optimalisatie mikt de conceptnota op 1 september 2018. Verder overleg met het onderwijsveld en regelgevend werk is immers nodig. (Belga)

Onze partners