COP22 - België legt mondeling examen "klimaat" af in Marrakech

12/11/16 om 18:39 - Bijgewerkt om 18:42

Bron: Belga

(Belga) België heeft zaterdag in een soort van mondeling examen zijn vooruitgang en inspanningen wat betreft beperking van de CO2-uitstoot uitgelegd. Dat gebeurde tijdens de Klimaattop in het Marokkaanse Marrakech. Het is al de tweede keer dat België zo'n examen aflegt. In juni vorig jaar gebeurde dat ook al in het Duitse Bonn.

De Belgische delegatieleider Peter Wittoeck wees er onder meer op dat de uitstoot van broeikasgassen van 1990 tot 2014 met 22 pct gedaald is. Hij beklemtoonde verder ook dat alle sectoren, met uitzondering van de winkelbouw en, vooral, transport, een lagere uitstoot optekenen. België moet, binnen het Europees akkoord voor 2020, de uitstoot van broeikasgassen buiten het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) met 15 pct beperken in vergelijking met 2005. Tegen 2030 zou België een uitstootbeperking van 35 pct moeten realiseren, staat in een voorstel van de Commissie. Daarover is echter nog geen definitief akkoord bereikt. In die context had Wittoeck het over de voorbereiding van een nationaal "energie- en klimaatplan" voor de periode 2021-2030. Om die doelen te halen zullen bijkomende inspanningen nodig zijn. Wittoeck kon aan zijn toehoorders kwijt dat ons land, anders dan in juni vorig jaar, een akkoord bereikt heeft over de 'burden sharing' van de klimaatinspanningen voor de periode 2013-2020, tussen de federale en gefedereerde overheden. Tijdens de klimaattop van Parijs was er al een politiek akkoord bereikt, maar pas onlangs bereikten de verschillende overheden een akkoord over een juridisch dwingende tekst. Zaterdag kwamen de EU en twaalf landen, waaronder België, aan bod. Maandag volgen nog twaalf andere landen. (Belga)

Onze partners