Controlecel OCMW Gent vordert in één jaar 600.000 euro terug

30/03/12 om 17:44 - Bijgewerkt om 17:44

(Belga) Een jaar na haar oprichting vorderde de inspectie- en controlecel van het Gentse OCMW 600.000 euro onterecht uitgekeerde steun terug. De Gentse OCMW-voorzitter Geert Versnick wil met die cijfers reageren op een uitspraak van staatssecretaris John Crombez (sp.a), die recent zei dat de bestaande antifraudecellen pover werk leveren.

In maart 2011 richtte het OCMW Gent de controlecel op binnen het handhavingsbeleid, waarbij er strikter wordt op toegezien dat OCMW-cliënten hun plichten nakomen zoals werkbereid zijn en het aangeven van tewerkstelling of samenwoonst. Maatschappelijk werkers voeren steeds eerst zelf een sociaal onderzoek uit. Wanneer er een vermoeden van fraude is, kan de maatschappelijk werker de controlecel vragen een grondiger onderzoek uit te voeren. "Gezien de schaarse financiële middelen willen we er voor zorgen dat de uitkeringen enkel bij deze mensen terecht komen, die het effectief nodig hebben en niet naar fraudeurs", meent Geert Versnick. Op één jaar tijd ontving de controlecel 125 aanvragen voor diepgaand onderzoek. Bij 57 van de ondertussen 84 onderzochte dossiers was er sprake van fraude. Meestal ging het om samenwoonst en verblijfsadres. "Een mooi bewijs dat de Gentse controlecel wel degelijk prima werk levert", meent Versnick. "Indirect heeft de controlecel ervoor gezorgd dat er in de wijkwerking een verhoogde aandacht is voor misbruiken. Vorig jaar werd ook een samenwerkingsprotocol afgesloten met het Gents arbeidsauditoraat, met afspraken om op een structurele wijze informatiegegevens uit te wisselen. (KAV)

Onze partners