Contractuelen door verplichte passage via Selor meer uitzicht op statutaire betrekking

21/09/12 om 12:56 - Bijgewerkt om 12:56

(Belga) Contractuele ambtenaren moeten in de toekomst altijd eerst een procedure via Selor doorlopen. Voor de betrokkene betekent dit dat hij gemakkelijker toegang krijgt tot een statutaire betrekking. De federale overheidsdienst kan niet langer zelf de procedure voeren. Zo staat in een ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad vandaag goedkeurde.

Volgens staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert moet het inschakelen van Selor de selecties verder professionaliseren. Momenteel kunnen federale diensten zelf contractuele medewerkers aanwerven ter vervanging van een personeelslid, voor tijdelijke werkkrachten of jobstudenten of in het kader van Rosettabanen. Het Rekenhof oordeelde in 2009 dat de gedecentraliseerde manier van rekruteren, die door de Copernicushervorming werd ingevoerd, de gelijke behandeling tussen de overheidsdiensten in het gedrang brengt. Het adviseerde om de selectietests in grotere mate door Selor te laten uitvoeren of begeleiden. Staatssecretaris Bogaert nam dat advies ter harte. Voortaan zal Selor eerst een grondige screening van de kandidaten maken. Voor de aanwerving van tijdelijke medewerkers en voor de vervanging van personeelsleden neemt Selor de selectie voor zijn rekening. Enkel voor het rekruteren van jobstudenten en medewerkers voor Rosettabanen kunnen de diensten zelf blijven instaan. Kandidaten die slagen voor de test bij Selor worden er gedurende twee jaar voor vrijgesteld. Dat betekent dat ze de test niet opnieuw moeten doen als ze solliciteren voor een andere - statutaire - betrekking bij de federale overheid. Voor Bogaert is dit "een nieuwe stap in de opwaardering van de contractuele medewerkers." (ANA)

Onze partners