Complexe strafzaken mislukken steevast

05/06/13 om 08:29 - Bijgewerkt om 08:29

(Belga) Fraude-, milieu- en andere complexe strafzaken kunnen door onze rechtbanken en hoven van beroep niet op tijd afgehandeld worden. Daardoor gaan verdachten vrijuit of krijgen ze maar een lichte straf. Daarop wijst het parket-generaal van Gent in zijn jaarverslag van 2012, zo schrijft De Tijd. Minister van Justitie Annemie Turtelboom kondigt een studie aan om het strafprocesrecht in kaart te brengen.

"De hoven en rechtbanken in West- en Oost-Vlaanderen verkeren al geruime tijd in de onmogelijkheid om relatief complexe strafzaken af te handelen binnen de redelijke termijn", luidt het in het jaarverslag. Het parket-generaal stelt vast dat zowel het vooronderzoek naar mogelijke misdrijven als het onderzoek ten gronde lang aansleept. "Dat maakt dat de overheid in veel belangrijke en maatschappijontwrichtende fenomenen hoe langer hoe minder de rechtshandhaving kan waarmaken, toch een van zijn kerntaken." De belangrijkste oorzaak van het probleem is "de onaangepastheid van de Belgische strafprocedure". Vooral de vele interventiemogelijkheden van de partijen tijdens het gerechtelijk onderzoek en de fase waarin de verdachten worden doorverwezen naar de strafrechter, zorgen voor onaanvaardbare vertragingen. Turtelboom neemt de kritiek ter harte, luidt het in De Tijd. Er komt een studie die de procedures in kaart zal brengen, evalueren en aanbevelingen doen, zodat het Belgisch strafprocesrecht aangepast kan worden aan de evoluties op Europees niveau. Ook de grote justitiehervorming zal volgens de minister soelaas brengen. (Belga)

Onze partners