Christel Geerts (SP.A) - Burgemeester Sint-Niklaas

23/03/12 om 12:03 - Bijgewerkt om 12:03

Knack.be trapt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 af en stelt drie vragen aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

De globale inzet van de gemeenteraadsverkiezingen is dat het progressief kartel, dat van Sint-Niklaas een sociale en bruisende stad wil maken, een leidende rol kan blijven spelen in het bestuur van de stad.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers? Op basis van twee belangrijke peilingen zie je enerzijds een hele goede score voor het progressief kartel van SP.A en Groen en anderzijds toch ook een hele goede score voor de lijst van N-VA.

Als de peilingen de waarheid spreken, dan worden het Vlaams Belang en de CD&V de grote verliezers. Maar aan peilingen kunnen we natuurlijk niet te veel conclusies verbinden.

Wat is van belang in uw gemeente? Het is van belang dat Sint-Niklaas verder kan uitgroeien tot een levendige en dynamische centrumstad, waar je de voorzieningen aantreft van een 'grote' stad, alsook de warmte en verbondenheid van een dorp. Dit gecombineerd met een sterk uitgesproken sociaal karakter, een zeer proactief welzijnsbeleid en een flankerend onderwijsbeleid. Een stad met een veiligheidsbeleid dat liefst preventief, maar zeker krachtdadig de veiligheidsproblematiek aanpakt: 'zacht als het kan, hard als het moet!'

Sint-Niklaas is geen grijze muis meer, maar heeft langzaamaan een wervend profiel gekregen, dat zeker moet behouden worden.

Daarnaast moeten we ons blijven inzetten voor de stadskernvernieuwing. De grootste projecten liggen reeds achter ons, maar nu is het van groot belang dat de stadskernvernieuwing wordt gevoeld tot in de woonbuurten rond de stadskern, die vandaag vaak groenarm zijn en lijden onder een zware verkeersdruk. Dat is nog een gigantisch werk dat we voor de boeg hebben. Het 'groene' karakter en de leefkwaliteit moeten daarbij voorop staan.

Ook is er de voorbije tien jaar enorm veel werk verricht aan de rioleringswerken, wat meer dan nodig was. Bij de minste regenval, stond de mensen hun huis onder water. In onze stad zit er effectief heel veel geld onder de grond. Er is al een hele lange weg afgelegd (de meeste investeringen zijn gedaan), maar we moeten in de toekomst ook onverminderd die laatste restanten, om dit rioleringsnetwerk sluitende te maken, in orde brengen.

Ten slotte vind ik verkeersveiligheid, in het bijzonder de veiligheid van de zwakke weggebruiker, een punt wat sterk prioritair moet zijn. Voor de talrijke voetgangers en fietsers moeten we blijven faciliteren met goede infrastructurele maatregelen. Dat kinderen veilig in de stad kunnen fietsen en veilig naar school kunnen rijden, is cruciaal. We moeten telkens opnieuw durven kiezen voor de zwakke weggebruiker. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners