CGKR herhaalt aanbevelingen professionele re-integratie na uitspraak EU-hof

11/04/13 om 17:35 - Bijgewerkt om 17:35

(Belga) Het Europese Hof van Justitie heeft een arrest uitgesproken in een Deense zaak over ontslag omwille van langdurige afwezigheid in verband met een handicap of een ziekte. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) spreekt in een reactie over een "belangrijk" arrest dat een stap dichter is "bij de betere integratie van bepalingen van de antidiscriminatiewet in de arbeidswetgeving in België".

Concreet laat het arrest een werkgever niet toe om een persoon die langdurig werkonbekwaam is - door een ongeval, een handicap of ziekte - te ontslaan zonder eerst "redelijke aanpassingen" te overwegen die een professionele re-integratie mogelijk maken. Die redelijke aanpassingen hebben onder meer betrekking op aanpassing van de functie, aanpassing van de werkplek, het verstrekken van ander werk, enz. "Dit arrest biedt de gelegenheid om de 'aanbeveling met betrekking tot de verplichting van redelijke aanpassingen in het kader van de beroepsherinschakeling van werknemers met een handicap', gericht tot de federale ministers van Werk en van Gelijke Kansen, in herinnering te brengen", aldus het persbericht. Het Centrum wijst erop dat het aantal werknemers met langdurige arbeidsongeschiktheid op tien jaar tijd met dertig procent is toegenomen. "Het concept 'redelijke aanpassingen' wordt in de huidige debatten over deze thema's simpelweg genegeerd", meent Jozef De Witte, directeur van het Centrum. (Belga)

Onze partners