CETA - Anti-CETA-betogers roepen Waals parlement op moedig te zijn

27/10/16 om 22:08 - Bijgewerkt om 22:12

Bron: Belga

(Belga) Aan het Schumanplein in Brussel hebben zich donderdagavond, tussen 17.00 en 20.00 uur, 150 mensen verzameld om te protesteren tegen het vrijhandelsverdrag van de Europese Unie en Canada (CETA). De bijeenkomst, waartoe de Alliantie d19-20 en de Franstalige christelijke bediendenbond CNE hadden opgeroepen, bestond voor het merendeel uit jongeren. De deelnemers riepen de leden van het Waals parlement, dat donderdagavond in plenaire zitting bijeen is, moed te tonen.

De betogers feliciteerden de leden van het Waals parlement en van de Federatie Wallonië-Brussel met hun verzet. CNE drukte zijn ongerustheid uit over het akkoord dat donderdag in het Overlegcomité werd bereikt en riep het Waals parlement op om de nodige tijd te nemen om het in detail door te nemen. "Het akkoord bevat nog veel elementen die ontoelaatbaar waren voor het Waals parlement", zei Etienne Lebeau, expert Europese kwesties van CNE. "De arbitragerechtbank blijft behouden, mits verbeteringen die voor een groot deel al vervat zaten in het vroegere mechanisme. Ook bepaalt het akkoord niet dat eerst alle gewone rechtsmiddelen moeten uitgeput zijn alvorens in beroep kan gegaan worden bij zo'n arbitragerechtbank." "Er is geen evenwicht tussen de rechten van multinationals of investeerders en hun plichten. Investeringen worden beschermd, er kunnen zelfs schadevergoedingen geëist worden. Er zouden ook plichten moeten tegenover staan op sociaal en milieuvlak. Burgers, ngo's of vakbonden kunnen niet bij de rechtbanken terecht", zei Lebeau. (Belga)

Onze partners