Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik is operationeel

25/04/12 om 17:47 - Bijgewerkt om 17:47

(Belga) Het wetenschappelijk comité van het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik heeft woensdag de zeven leden van de permanente arbitragekamer aangeduid. Daarmee is het Centrum nu volledig samengesteld en kan het zijn taken aanvatten, laat het in een mededeling weten.

Het Centrum werd in de nasleep van de bijzondere Kamercommissie Seksueel Misbruik opgericht nadat de kerkelijke overheden in 2011 akkoord gingen om deel te nemen aan een pluridisciplinaire arbitrage om de verjaarde gevallen van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen de Kerk te behandelen. Slachtoffers kunnen tot 31 oktober een dossier indienen. Tot nu heeft het centrum 178 aanvragen voor herstelmaatregelen ontvangen, waarvan 107 in het Nederlands en 71 in het Frans. De arbitragekamer is multidisciplinair samengesteld. Voorzitter is Guy Keutgen, emeritus professor van de Université Catholique de Louvain (UCL) en ere-voorzitter van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA). De overige leden zijn: Alex Arts, emeritus voorzitter van het Grondwettelijk Hof; Michel Joachim, ere-eerste voorzitter van het Luikse hof van beroep; Rita Lombaerts, professor in de pediatrie aan de KU Leuven; Marc Gérard, hoofd van de Medisch-Psychologische dienst van het Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre (ULB); Ivo Aertsen, professor criminologie en victimologie (KU Leuven); en Monique Meyfroet, psychologe en lesgeefster van de verpleegstersschool van de ULB in de afdeling pediatrie. De permanente arbitragekamer gaat na of de feiten uit de aanvraag verjaard zijn, of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en tracht de partijen te verzoenen. Indien geen verzoening mogelijk is, overhandigt de Permanente Arbitragekamer het dossier aan een scheidsgerecht. De drie leden van het scheidsgerecht kunnen door de partijen gekozen worden uit de lijsten opgesteld door het Wetenschappelijk Comité. (AHO)

Onze partners