Centraal kerkbestuur kan voortaan personeel aanwerven

02/10/12 om 15:42 - Bijgewerkt om 15:42

(Belga) Op 1 januari 2013 treedt het gewijzigde Vlaamse decreet over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten in werking. Daardoor krijgt het centraal kerkbestuur de mogelijkheid om personeel aan te werven en ter beschikking te stellen van de kerkfabrieken. Nu werken de kerkfabrieken nog met vrijwilligers.

Het gewijzigde decreet kent de gemeenten ook een belangrijkere rol toe bij de opmaak van het meerjarenplan en biedt hen de mogelijkheid om dat plan aan te passen aan wat besproken werd in het overleg met de kerkfabrieken. De gemeentelijke verplichtingen tegenover de kerkfabrieken en de bedienaars van de eredienst worden in het gewijzigde decreet verduidelijkt. Het gewijzigde decreet voorziet onder meer ook de oprichting vanaf 1 april 2014 van een centraal kerkbestuur vanaf twee kerkfabrieken. Nu is een centraal kerkbestuur vanaf vier rooms-katholieke kerkfabrieken in een gemeente verplicht. (KAV)

Onze partners