CD&V wil in 2011 700 miljoen meer besparen

31/05/10 om 18:15 - Bijgewerkt om 18:15

De partij wil op federaal niveau volgend jaar sneller besparen dan voorzien.

CD&V wil dat de federale regering in 2011 meer bespaart dan voorzien met het oog op een begrotingsevenwicht in 2015 . Volgens de partij moeten de begrotingen van alle overheden in België tegen dat jaar in evenwicht zijn.

VoorCD&V moet het begrotingstekort op federaal niveau sneller worden afgebouwd dan gepland.

Tijdens een persconferentie opperde partijvoorzitster Marianne Thyssen maandag dat er volgend jaar 706 miljoen euro of 0,2 procent van het bruto binnenlands product (BBP) meer zou worden bespaard dan wat voorzien was. Op die manier bekomt men een rentebonus.

De partij wil ook komaf maken met het financieren van bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten. Daardoor kan volgens CD&V zowat 900 miljoen bespaard worden. Een bekend voorbeeld is het grootstedenbeleid. De partij vermeldt ook de preventieve gezondheidszorg.

Nadien is er volgens CD&V een staatshervorming en een herziening van de financieringswet nodig om de financiën op orde te krijgen.

Concrete besparingen

De partij wil 1,5 procent besparen bij de federale overheid (de wedden en werkingsbudgetten van de federale departementen, de overheidsbedrijven en de beheersinstellingen van de sociale zekerheid). Het selectief vervangen van ambtenaren die met pensioen gaan, is één van de manieren.

Voorts wil CD&V in plaats van de huidige vijf tarieven van de roerende voorheffing er nog één van 20 procent overhouden.

Tegen 2013 wil de partij één miljard besparen door de intrestvoet voor de notionele intrestaftrek te blokkeren op 3,8 procent en de misbruiken van het systeem weg te werken.

Voorts wil CD&V de toegang tot het brugpensioen voor mensen onder de 58 jaar beperken.

De groeinorm in de gezondheidszorg, die nu 4,5 procent bedraagt, moet volgens de partij naar beneden herzien worden en gekoppeld aan de economische groei.

Voorts wil CD&V het tijdskrediet minder aantrekkelijk maken, onder meer door de anciënniteits- en loopbaanvoorwaarden te verstrengen.

Ook wil CD&V de toenemende uitgaven voor de dienstencheques in toom houden door de fiscale aftrek te herbekijken, zonder de prijs van de cheques te verhogen.

De Vlaamse christendemocraten pleiten ook voor een verdere
activering van werklozen.

Onze partners