CD&V pleit voor modernisering schenkings- en successierechten

29/08/12 om 16:19 - Bijgewerkt om 16:19

(Belga) CD&V pleit voor een grondige hervorming van de schenkings- en successierechten. De huidige regels zijn niet meer aangepast aan de samenleving. "We worden ouder, het vastgoed wordt duurder en we kennen vandaag meer samenlevingsvormen dan het traditionele gezin." De christendemocraten willen dat de volgende Vlaamse regering een grote hervorming doorvoert. In afwachting moet de huidige bewindsploeg al enkele onrechtvaardigheden wegwerken.

Op dit moment int de federale overheid nog de schenkings- en successierechten. In 2015 neemt de Vlaamse overheid die inning over. Voor CD&V is dat het moment om die belastingen te hervormen. De tijd die nog rest tot die datum, kan gebruikt worden om de nodige statistische gegevens te verzamelen. De impact van zo'n hervorming voor de Vlaamse overheid dreigt immers groot te worden. In 2010 waren de successierechten alleen al goed voor ruim een miljard euro. CD&V heeft al enkele voorstellen klaar voor die hervorming. De parlementsleden Katrien Schryvers en Griet Smaers stellen voor om het tarief voor de schenking van onroerende goederen te verlagen. Nu worden vaak allerlei constructies opgezet om dat hoge tarief te omzeilen. In de successierechten pleit CD&V voor een "voetvrijstelling" voor erfgenamen in rechte lijn. Die moet aan mensen die geen eigenaar meer zijn van een gezinswoning een belastingvoordeel geven. Nu is enkel de gezinswoning vrijgesteld voor de langstlevende partner. Smaers en Schryvers willen ook dat wie erft in de plaats van zijn eerder overleden ouders minder successierechten moet betalen. In afwachting van deze wijzigingen wil CD&V een aantal kleinere "anomalieën" wegwerken. Stief- en zorgkinderen moeten ook in het schenkingsrecht aan het goedkoopste tarief behandeld worden. En schenkingen die terugkeren, wanneer een kind vroeger dan zijn ouders overlijdt, mogen niet meer belast worden, vindt CD&V. (HERWIG VERGULT)

Onze partners