CD&V Pensioenleeftijd - Laaggeschoolden blijven niet gezond tot 65

29/07/13 om 18:19 - Bijgewerkt om 18:19

(Belga) De levensverwachting in goede gezondheid voor 50-jarige mannen met enkel een diploma lager onderwijs bedraagt 13,33 jaar. Dat blijkt uit een studie die het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid onder de aandacht brengt naar aanleiding van het pensioendebat dat opnieuw werd geopend door twee parlementsleden van CD&V.

CD&V-parlementsleden Peter Van Rompuy en Robrecht Bothuyne willen de pensioenleeftijd en de loopbaanduur aan de "gezonde" levensverwachting koppelen. Daarmee bedoelen ze het gemiddeld aantal jaren dat iemand gezond leeft, zonder ernstige kwalen. In België is dat momenteel 69 jaar. Concreet zou dat betekenen dat tegen 2018 de wettelijke pensioenleeftijd op 66 jaar zou komen te liggen, tegen 2023 op 67 jaar en tegen 2028 op 68 jaar. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid wijst er vandaag op dat laaggeschoolde mannen nauwelijks hun 65ste verjaardag halen zonder beperkingen. Bij mannen met een diploma hoger onderwijs is de levensverwachting zonder beperkingen op de leeftijd van 50 jaar daarentegen nog bijna 22 jaar. "Hoog opgeleide mannen leven dus bijna 10 jaar langer zonder beperkingen dan mannen met enkel een diploma lager onderwijs", stelt het Instituut. Een gelijkaardige sociale ongelijkheid is er voor vrouwen. "Mannen en vrouwen met een lagere opleiding beginnen in de regel op jongere leeftijd te werken en dit meestal in jobs die lichamelijk, en vaak ook mentaal, hoge eisen stellen." Het Instituut moedigt de politici aan het debat niet enkel te voeren op basis van de stijgende levensverwachting, maar op basis van het aantal jaren dat in goede gezondheid wordt doorgebracht. (Belga)

Onze partners