CD&V niet eens met analyse De Wever

13/12/10 om 15:55 - Bijgewerkt om 15:55

Volgens de partij zijn de uitspraken van de N-VA-voorzitter niet juist en niet wijs en moet hij de moed hebben om verantwoordelijkheid op te nemen.

De uitspraken van Bart De Wever in Der Spiegel zijn niet juist en niet wijs. De analyse dat België de zieke man is van Europa is niet juist. Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke. Volgens hem zijn de uitspraken ook niet wijs omdat het onzekere politieke klimaat ervoor zorgt dat België op de internationale financiële markten kwetsbaar blijft.

Volgens Beke blijkt uit alle internationale vergelijkingen dat België niet de zieke man is van Europa. 'Met onze economische groei, onze groei op vlak van de werkgelegenheid en onze begrotingscijfers scoren we bij de beste leerlingen van de Europese klas', aldus Beke.

Dat toont volgens hem aan dat er de voorbije drie jaar juist is gereageerd op de sociaal-economische crisis. 'We houden in lopende zaken bovendien de knip op de beurs en gaan dag aan dag scrupuleus na of we de begrotingsdoelstellingen voor 2010 en 2011 halen'.

De uitspraken van De Wever zijn volgens Beke niet alleen niet juist, maar ook niet slim. 'Onze macro-economische cijfers mogen dan al positief zijn, het onzekere politieke klimaat zorgt ervoor dat we op de internationale financiële markten kwetsbaar blijven. Het foute beeld van ons land als de zieke man van Europa vergroot de kans dat we in het vizier komen van de internationale financiële markten'.
'Moed hebben'

Dat belet volgens Beke niet dat we nood hebben aan structurele hervormingen, een staatshervorming om ons land opnieuw stabiliteit te geven en te zorgen voor een grotere verantwoordelijkheid voor de verschillende overheden in Belgie.

Maar daarvoor is een slagkrachtige federale regering nodig, aldus de CD&V-voorzitter. Hij wijst erop dat Bart De Wever en de N-VA een stevig mandaat hebben gekregen om daarvan werk te maken. Daarbij kan hij rekenen op de ondubbelzinnige steun van CD&V, aldus Beke.

Maar De Wever moet volgens hem dan wel de moed hebben om verantwoordelijkheid op te nemen en zich niet laten verlammen door de vrees voor de volgende verkiezingen.

'De mensen zitten niet te wachten op nieuwe verkiezingen, maar op een communautair akkoord en een slagkrachtige federale regering. Hiervoor is er geen alternatief dan verder onderhandelen. Laten we dus daar alle energie insteken, in plaats van in straffe en contraproductieve verklaringen', aldus CD&V.

Lees meer over:

Onze partners