CD&V: 'De zesde staatshervorming smaakt zoet' maar 'is niet de laatste'

16/01/14 om 17:25 - Bijgewerkt om 17:25

Op de presentatie van het boek van staatsecretaris Servais Verherstraeten over de zesde staatshervorming, roemen CD&V-toppers Kris Peeters, Wouter Beke en Verherstraeten de zesde staatshervorming. 'We zullen en kunnen met de zesde staatshervorming in Vlaanderen het verschil maken.'

CD&V: 'De zesde staatshervorming smaakt zoet' maar 'is niet de laatste'

© BELGA

Gezellig en zelfs vrolijk, zo was de sfeer op de voorstelling van 'In de machinekamer van de politiek'. Het boek is staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraetens neerslag van twee jaar werken aan de zesde staatshervorming. Vlaams minister-president Kris Peeters en CD&V-voorzitter Wouter Beke namen die gelegenheid te baat om de zesde staathervorming te bewieroken. 'Geduld is bitter, maar de vrucht is zoet,' aldus Beke, die Rousseau citeerde. 'Wel, de zesde staatshervorming smaakt zoet.'

Opvallend is het dan ook dat Verherstraeten zegt dat deze zesde staatshervorming niet de laatste is - ook al gaf Peeters al aan geen tijd te willen verliezen na de verkiezingen met communautaire gesprekken. Verherstraeten: 'De vraag is niet of er nog een staatshervorming komt, maar wanneer en hoe die eruit zal zien.' Ook die staatshervorming zal enkel mogelijk zijn als er bruggen bestaan tussen de partijen, tussen Vlamingen en Franstaligen, dixit Verherstraeten.

'De welvaart van België zal meer dan ooit voortvloeien uit de deelstaten'

Peeters benadrukt dat de zesde staatshervorming de grootste ooit is, aangezien Vlaanderen vanaf de intrede ervan over een portefeuille van 38 miljard euro zal beschikken. Het federale niveau over 31 miljard euro, de sociale zekerheid uitgezonderd. De welvaart van België zal volgens Peeters dan ook 'meer dan ooit voortvloeien uit de dynamiek van de deelstaten. Met deze zesde staatshervorming kunnen en zullen we het verschil maken in Vlaanderen.'

De volgende Vlaamse regering staat door de zesde staatshervorming voor belangrijke uitdagingen, aldus Verherstraeten, die zegt te hopen dat Kris Peeters ook die regering zal leiden. Peeters wijst er op dat de zesde staatshervorming van de volgende Vlaamse regeringsvorming een erg boeiende zaak kan maken: 'De overheveling van bevoegdheden zal superdepartementen creëren. Werk en Welzijn bijvoorbeeld zullen qua omvang enorm groeien. Wie de volgende Vlaamse regering vormt, zal voor heel interessante uitdagingen staan: deel je bevoegdheden op of hou je ze samen onder enkele superministers?'

Ook volgens voorzitter Beke is de impact van de zesde staatshervorming niet te onderschatten: 'Politicoloog Pascal Delwit liet optekenen in Le Vif dat de zesde staatshervorming belangrijker en verregaander is uitgevallen dan de Franstaligen hadden gedacht.' Die impact is te merken zowel qua cijfers, qua bevoegdheden (de fiscale autonomie) als qua instellingen (de hervorming van de Senaat), meent Verherstraeten. Hij betreurt dan ook 'dat de Vlaming de enorme omvang van deze zesde staatshervorming te laag inschat': 'Het akkoord resulteerde in 1.000 bladzijden tekst, waarin elk woord, elke komma van belang is.'

Grote christendemocraten

Het reeds uitvoerige besproken en geschreven herwonnen zelfvertrouwen van de CD&V was ook op deze boekvoorstelling voelbaar. De christendemocraten als maatschappijbouwers: Peeters die Beke en Verherstraeten in 'de voetsporen van andere grote christendemocraten' ziet treden.

Verherstraeten liet 'de fractieleider die nooit zal sterven' in zich los en toonde zich opnieuw een loyaal verdediger van de regering: 'Er zijn er die zeggen wat ze gaan doen, en er zijn er die doen wat ze zeggen.' Een sneer naar de zwart-gele oppositiebanken. Ook Beke had een prikje in de mouw zitten. En wel voor coalitiepartner SP.A: 'Monica De Coninck had beter dit boek gelezen.' Hij doelt daarmee op het voorstel van De Coninck om met werkcheques de jongerenwerkloosheid aan te pakken. Het zinde Peeters niet dat De Coninck daarover geen overleg had gepleegd met de deelstaten, naar wie Werk vanaf 1 juli wordt overgeheveld.

Sinterklaasgeschenk

Voorzitter Beke dankte nog zijn staatssecretaris omdat hij ja heeft gezegd op zijn vraag om staatssecretaris van Staatshervorming te worden. 'Ik vroeg het hem op 5 december 2011. Servais twijfelde of dit een Sinterklaasgeschenk was, dan wel een risico om later de zwarte piet te trekken. De inzet van Servais en zijn medewerkers is een Sinterklaasgeschenk gebleken.'

Sleutelbegrip van de afgelopen twee jaar was voor Verherstraeten 'vertrouwen'. Hij heeft geleerd dat er maar één methode is om een dergelijk akkoord te sluiten: 'Net als in het leven of in de handel moeten beide partijen iets te winnen hebben. Noch de Vlamingen, noch de Franstaligen kunnen zeggen dat ze 100 procent van hun eisen hebben binnengehaald. Ze kunnen wel terecht trots zijn op wat ze wel binnengehaald hebben.'

Onze partners