Catalonië: hoe reageert regering-Michel?

02/10/17 om 09:59 - Bijgewerkt om 16:37

Bron: Belga

Hoe moet het verder na het uit de hand gelopen onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië?

Catalonië: hoe reageert regering-Michel?

Premier Charles Michel (MR). © BelgaImage

Premier Charles Michel (MR) was zondag de eerste regeringsleider om het brutale geweld van de Spaanse politie tijdens het referendum te veroordelen. 'Geweld kan nooit het antwoord zijn. We veroordelen elke vorm van geweld en bevestigen onze oproep tot politieke dialoog', zo schreef de eerste minister op Twitter. Intussen reageerden ook enkele vicepremiers uit de federale regering op de gebeurtenissen in Catalonië.

Houding

De kans is groot dat de Catalanen zeer binnenkort, vermoedelijk ten laatste woensdag in het regionale parlement, eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen. De vraag is welk standpunt de regering-Michel dan moet/zal innemen.

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo wil de komende uren afwachten hoe Spanje zelf met de situatie omgaat. 'Het soort dolgedraaid nationalisme dat je hier ziet aan beide kanten, lost niets op', aldus De Croo op Radio 1. Hij verzet zich tegen het beeld waarbij je 'op een eiland kan leven en alles naar je zin hebt. Zo zit de wereld niet in elkaar. Alle grote uitdagingen die we kennen, ga je alleen oplossen door samen te werken'.

Op de vraag of ons land een bemiddelingsrol moet spelen, houdt De Croo voorlopig de boot af. 'Een bemiddelingsrol krijg je alleen als men je dat vraagt, niet door die zelf op te eisen", luidt het. 'Uiteindelijk zijn het de Spanjaarden zelf die het zullen moeten doen.'

De Croo verwacht overigens geen probleem binnen de regering. 'Ik zie niet in waarom. Ik lees vanuit N-VA vooral appreciatie over het veroordelen van het geweld door de regering. Ik denk dat we het daar voorlopig bij kunnen houden', besluit de liberale vicepremier.

Collega-vicepremier Jan Jambon (N-VA) vindt dat Europa Madrid tot de orde moet roepen omwille van het geweld dat werd gebruikt tegen het referendum in Catalonië. Hij is het niet eens met zijn liberale collega De Croo. 'Elke ideologie die doldraait, is gevaarlijk', aldus de N-VA'er op Radio 1. 'Maar de Catalanen proberen al jaren een dialoog met Spanje tot stand te brengen (...) Die roep om onafhankelijkheid komt niet uit het niets. Dat onder de categorie "dolgedraaid nationalisme" brengen, daar ben ik het niet mee eens.'

Delen

De federale regering heeft altijd in alle moeilijke dossiers een eenduidig standpunt kunnen innemen. Ik ga ervan uit dat we dat hier ook kunnen

Jambon wil nog niet vooruitlopen op welke houding de federale regering moet aannemen indien de Catalanen eenzijdig hun onafhankelijkheid uitroepen. Eerst wil hij afwachten onder welke omstandigheden het dossier op de Europese tafel terecht komt. 'De federale regering heeft altijd in alle moeilijke dossiers een eenduidig standpunt kunnen innemen. Ik ga ervan uit dat we dat hier ook kunnen', aldus Jambon. 'Als de Catalanen die onafhankelijkheid uitroepen, dan start een proces. Het is niet omdat je die uitroept, dat alles al ontrafeld is. Op een bepaald moment zal dat op de Europese tafel belanden. We zullen zien onder welke omstandigheden dat dit naar de tafel komt', besluit Jambon.

N-VA: 'Dialoog richting onafhankelijkheid'

N-VA vindt dat er een dialoog moet worden opgestart richting de Catalaanse onafhankelijkheid. Dat zegt voorzitter Bart De Wever in een mededeling na afloop van het partijbestuur van N-VA.

'De Catalanen hebben zich ondanks alle intimidatie duidelijk uitgesproken. Voor de N-VA is het duidelijk dat er nu een dialoog moet komen om gevolg te geven aan de wilsuiting van het Catalaanse volk', zegt voorzitter De Wever letterlijk namens het partijbestuur.

N-VA veroordeelt het geweld dat werd gebruikt tegen Catalanen die zondag hun stem wilden uitbrengen. 'Het was een trieste dag voor Europa. De Catalanen hebben het recht om zich uit te spreken. En dat recht werd met staatsgeweld gefnuikt. Dat is onaanvaardbaar', luidt het. Daarom vraagt de partij dat zo snel mogelijk een dialoog wordt opgestart tussen Barcelona en Madrid met internationale bemiddeling. Ze zal daarvoor opnieuw resoluties indienen in het Vlaams parlement en de Kamer en wil de zaak ook in het Europees parlement op de agenda plaatsen.

Voor de Vlaamsnationalisten heeft de Spaanse staat alle zin voor proportie verloren. 'Dit kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. De situatie escaleerde nadat het onderhandelde Catalaanse autonomiestatuut werd geannuleerd en elke politieke dialoog met de Catalanen werd geweigerd'.

Voor N-VA kan de Europese Commissie zich niet afzijdig houden. 'Als een lidstaat op haar eigen burgers schiet en slaat om hen de uitoefening van een democratisch basisrecht onmogelijk te maken, mag en kan men niet wegkijken', aldus nog N-VA.

Didier Reynders, vicepremier voor MR, zei op Bel RTL dat het geweld tijdens het onafhankelijkheidsreferendum 'een manier is om de kloof tussen Madrid en Barcelona te vergroten' en dat nu 'alles in het werk moet worden gesteld om de dialoog tussen Catalonië en de centrale Spaanse regering opnieuw op te starten'.

De gebeurtenissen van zondag in Spanje stellen volgens de vicepremier de vraag rond de rechtsstaat centraal. 'In een rechtsstaat is er uiteraard respect voor de juridische regels, maar er is ook de proportionele reactie. Hoe gebruik je de openbare macht op een redelijke manier?'.

Minister Reynders herhaalt daarbij zijn pleidooi voor een Europese monitoring van de rechtsstaat in alle Europese lidstaten, naar analogie met de begrotingsevaluatie die vandaag al bestaat.

Onze partners