Burgemeesters schrijven handleiding tegen Syriëstrijders

26/04/13 om 00:46 - Bijgewerkt om 00:46

De burgemeesters van Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde en Maaseik hebben de koppen bij elkaar gestoken om samen te werken aan een handleiding rond deradicalisering.

De vier steden hebben te kampen met enkele radicale individuen die jongeren overtuigen om naar oorlogsgebied te vertrekken en zich aan te sluiten bij gewapende strijders.

Behalve een rist maatregelen plannen de vier burgemeesters nu ook een themadag rond radicalisering in oktober.

Burgemeesters Bart De Wever, Bart Somers, Hans Bonte en waarnemend burgemeester Anton Schaefer ondertekenden een brief waarin ze de hogere overheden, zowel federaal als regionaal, oproepen suggesties te formuleren die het vertrek van jongeren naar oorlogsgebieden kunnen tegenhouden.

'Vijftienjarigen weggekaapt'

De ontsporing van radicale jongeren in de binnensteden moet zo snel mogelijk worden opgevangen, aldus de vier. Na overleg besloten ze zelf een handleiding uit te werken over hoe met dit fenomeen moet omgegaan worden, om aan preventie te doen en deradicalisering meteen op te nemen bij de opmaak van nieuwe preventie- en veiligheidsplannen.

"De handleiding zal niet enkel voor onze steden van toepassing zijn, maar voor heel Vlaanderen. Maar op sommige vlakken zijn wij als burgemeester niet bevoegd. Daarom vragen wij de hogere overheden om hulp. Niet noodzakelijk financieel, maar vooral door een kader te creëren en ons te ondersteunen waar nodig", zei Bart Somers.

"Wij zien met lede ogen aan hoe vijftienjarigen weggekaapt worden door deze 'sektes' en dat is onaanvaardbaar", zei Hans Bonte. "Zorg er desnoods voor dat we hun identiteitspapieren kunnen afnemen en hen zo te beletten het land te verlaten." "We willen dat het stopt dat deze jongeren naar oorlogsgebied trekken, daarom willen we met minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet praten", klinkt het.

Kleine gemeente, grote problemen

Ook Maaseik neemt vanaf nu deel aan het overleg. "Wij zijn een kleine gemeente, maar kampen met een enorm grote problematiek. Alleen hebben wij niet de middelen noch de kennis die grootsteden hebben om dit aan te pakken", zei waarnemend burgemeester Anton Schaefer.

De burgemeesters vragen ook aandacht voor de gedetineerden en ex-gedetineerden. "Gevangenissen zijn potentiële oorden van radicalisering. Er moet ook werk gemaakt worden van de reïntegratie van ex-gedetineerden die zich met radicale ideeën bezighouden."

De burgemeesters zullen regelmatig blijven overleggen en plannen een actiedag in oktober waarbij verschillende consulenten worden samengebracht en beleidsgericht kan gewerkt worden.

Syrië 12-12

Tegelijk zetten de burgemeesters hun schouders onder de actie 'Syrië 12-12', ze willen daarbij "alle steden mobiliseren". "Op die manier tonen we onze solidariteit met de slachtoffers van de burgeroorlog en identificeren we ons met gevoelens van betrokkenheid bij dit humanitaire drama, gevoelens die leven bij een belangrijk deel van hun bevolking", luidt het. (Belga/TV/AVE)

Onze partners