Burgemeesters langs Dender en Marke vragen aandacht voor strijd tegen overstromingen

07/06/13 om 12:50 - Bijgewerkt om 12:50

(Belga) Elf burgemeesters van de Denderstreek en zuid-west-Pajottenland roepen de Vlaamse regering op "om zonder verder uitstel de juiste maatregelen te nemen tegen de frequenter voorkomende overstromingen van de Dender en haar bijrivieren". Het initiatief komt van senator en burgemeester van Geraadsbergen Guido De Padt(Open Vld) en werd gelanceerd op de derde interregionale info- en ontmoetingsdag van de werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde en de Waterkant.

De oproep wordt gesteund door de burgemeesters van gemeenten langs Dender (Geraardsbegen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst en Lebbeke) en Marke (Galmaarden, Herne en Bever). Ze vragen "échte prioriteit" voor de aanpak van de overstromingen in de Denderstreek. "Ten eerste onverwijld de noodzakelijke budgettaire middelen en organisatorische aanpak voorzien voor de vernieuwing van alle verouderde stuwen op de Dender tussen Geraardsbergen en Aalst", verduidelijkt De Padt. "Een gelijktijdige vernieuwing van deze stuwen is immers essentieel om de huidige situatie waarbij de afvoercapaciteit over het hele traject nog te beperkt blijft, zo vlug mogelijk de wereld uit te helpen." De burgemeesters vragen voorts de inspanningen voor vasthouden, ophouden en buffering van water in het hele Denderbekken te intensifiëren, een beter gecoördineerde aanpak tussen alle Vlaamse waterloop- en waterwegbeheerders, en een verbeterde afstemming tussen Wallonië en Vlaanderen. In afwachting van de noodzakelijke definitieve oplossingen vragen de burgemeesters de mogelijkheden van tijdelijke noodmaatregelen, ernstig te onderzoeken. Voorts vragen ze een grotere transparantie, correcte informatieverstrekking en een 'geloofwaardige communicatie' over de problematiek, de gekozen oplossingen en de stand van zaken. Provinciebesturen tot slot worden opgeroepen om een grotere en actievere rol te spelen en hun inspanningen nog meer af te stemmen op de gemeenten en Vlaanderen. (Belga)

Onze partners