Burgemeesters Halle-Vilvoorde stappen naar de rechtbank

12/05/10 om 15:24 - Bijgewerkt om 15:24

Ze willen via de rechter afdwingen dat verkiezingen in de toekomst in overeenstemming met de grondwet worden georganiseerd.

De conferentie van burgemeesters van Halle-Vilvoorde heeft woensdag unaniem beslist om een geding aan te spannen bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

De burgemeesters willen via een rechterlijk bevel afdwingen dat verkiezingen in de toekomst op straffe van een dwangsom op grondwettelijke wijze moeten georganiseerd worden.

Door de niet-splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zijn ze volgens de burgemeesters onwettig.

Ze starten evenwel geen kortgeding. Het vonnis zou immers pas na de stembusslag van 13 juni vallen.

Geen medewerking aan organisatie verkiezingen

De conferentie beveelt de schepencolleges aan om alle medewerking aan de organisatie van de verkiezingen te weigeren wegens de niet-splitsing van B-H-V.

Zo is het de bedoeling dat er er geen aanplakborden worden geplaatst, dat de kieslijsten niet worden vastgesteld en dat de oproepingsbrieven niet worden verstuurd.

De meerderheid van de 23 aanwezige burgemeesters zegt dat standpunt bij zijn of haar schepencollege te zullen verdedigen.

Gouverneur neemt taken colleges over

In een reactie op de weigering van een aantal schepencolleges in Halle-Vilvoorde om mee te werken aan de organisatie van de verkiezingen laat Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte weten dat hij de taken van de colleges zal overnemen. De Witte deed dat ook bij de verkiezingen in 2007 en 2009.

Volgens de gouverneur hebben de gemeentebesturen hem toegezegd dat de provincie hun technische infrastructuur, zoals lokalen, stemhokjes en computers, mag gebruiken.

Onze partners