Brussels staatssecretaris De Lille ten strijde tegen dagdagelijks seksisme

05/12/11 om 17:44 - Bijgewerkt om 17:44

(Belga) Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille (Groen! ) heeft samen met vrouwenorganisatie Amazone de campagne "Play Equal, skip stereotypes" gelanceerd, met als slogan "seksisme doodgewoon". Aan de hand van videoclips wordt getoond hoe seksisme en stereotiep denken nog altijd actueel zijn en hoe we er ons allemaal schuldig aan maken.

De bedoeling is om komaf te maken met genderstereotypen waarin meisjes en jongens, vrouwen en mannen, gevangen zitten. Aan de hand van een reeks Frans- en Nederlandstalige videoclips wordt het dagdagelijks seksisme getoond en worden concrete instrumenten aangereikt om dit soort van seksisme te bestrijden. De campagne richt zich op jongeren die vaak geen voeling meer hebben met de feministische strijd. "Play Equal, skip stereotypes", hekelt vooral de mythe van de "reeds verworven gelijkheid" die jongeren doet geloven dat alles in orde is en dat in de huidige samenleving vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen, klinkt het. "Ideeën als 'vrouwen aan de haard' of 'mannen laten hun emoties niet zien' worden nog zelden luidop verkondigd", zegt staatssecretaris De Lille. "Toch maken we ons nog steeds schuldig aan seksisme. Een seksisme dat bovendien implicieter is, waardoor het moeilijker uit te roeien is." Hij apprecieert tot slot dat Amazone humor en zelfrelativering in de campagne stak. De vzw Amazone is een ondersteuningsstructuur voor de vrouwenbeweging en een resource centrum voor de gelijkheid van vrouw en man. (MVL)

Onze partners