Brussels meldpunt ouderenmishandeling krijgt helft meer oproepen

13/06/16 om 12:21 - Bijgewerkt om 12:21

Bron: Belga

(Belga) Het Brussels meldpunt voor ouderenmishandeling kreeg 288 oproepen binnen in 2015. Dat is een stijging met 45 procent in vergelijking met het jaar voordien. De helft van de oproepen waren vragen om informatie. Een kwart handelde effectief over ouderenmishandeling. Ook kwamen er heel wat vragen over diversiteit in een zorgsituatie. VGC-collegelid Bianca Debaets, bevoegd voor Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen, heeft geld vrijgemaakt om diversiteitstrajecten op te zetten binnen de zorgsector.

Debaets vindt het een goede zaak dat senioren steeds meer de weg vinden naar het meldpunt. "Lang niet alle oproepen bij het meldpunt zijn gevallen van mishandeling. De helft van de oproepen zijn vragen om info. In een kwart van de gevallen gaat het effectief om ouderenmishandeling. Die klachten worden ernstig behandeld en doorgestuurd naar de bevoegde diensten". Bij de meldingen gaat het zelden om zware of ernstige feiten. In de meeste gevallen gaat het over psychische mis(be)handeling en financiële mis(be)handeling. Niet elke melding vraagt om een interventie, verduidelijkt het VGC-collegelid. De oproepen slaan zowel op ouderen in een residentiële voorziening als ouderen die thuis wonen. Mis(be)handeling in de thuissituatie speelt zich binnenskamers af. Het taboe is hier groter dan in een residentiële woonvorm waar er een grotere sociale controle is. Bij mis(be)handeling in de rusthuizen is de pleger een professionele hulpverlener, in de thuissituatie zijn het hoofdzakelijk de kinderen. Het slachtoffer is meestal een vrouw, tussen de 70 en 90 jaar, blijkt nog uit de analyse van de oproepen. Het Nederlandstalig Brussels meldpunt ouderenmishandeling wordt georganiseerd door Home Info vzw en is te bereiken op 02/220.30.80 of online. Het bestaat sinds 2009 en wordt financieel ondersteund door de VGC. (Belga)

Onze partners