Brussels gewest kan niet investeren in kinderdagverblijven

09/12/11 om 01:31 - Bijgewerkt om 01:31

(Belga) Het Grondwettelijk Hof heeft een bepaling vernietigd uit de Brusselse begroting 2010, die voorziet in subsidies aan gemeenten om nieuwe plaatsen te scheppen in de gemeentelijke kinderopvanginfrastructuren. De gevolgen van de vernietigde bepaling blijven gehandhaafd. Het Vlaams Komitee Brussel (VKB), dat de zaak aanspande, reageert tevreden en vermoedt dat de uitspraak ook gevolgen zal hebben voor de begroting 2011.

De Brusselse regering had in de begroting 2010 4,5 miljoen euro ingeschreven om de gemeenten subsidies te verlenen om nieuwe plaatsen te creëren in de gemeentelijke kinderopvang. Daarmee wilde ze het nijpende tekort aan kinderopvangplaatsen verlichten. Het VKB verzette zich hiertegen omdat investeringen in kinderopvang een gemeenschapsbevoegdheid zijn. De Brusselse regering had dus via de gemeenschapscommissies moeten gaan om deze steun toe te kennen. Het Grondwettelijk Hof volgde de redenering van het VKB en vernietigde de begrotingspost. Het arrest voorziet wel dat de gevolgen van de vernietigde bepaling gehandhaafd blijven, zodat er niet geraakt wordt aan de extra plaatsen die met de gewestelijke subsidies gecreëerd werden. "Iets anders was overigens niet de bedoeling van het VKB", schrijft het comité in een mededeling. Het Vlaams Komitee Brussel vermoedt dat de uitspraak van het Grondwettelijk Hof wellicht ook een impact zal hebben op de begroting 2011. Daarin is 9 miljoen euro uitgetrokken voor hetzelfde begrotingskrediet. Zowel de Vlaamse regering als het VKB hebben hiertegen een beroep tot vernietiging ingediend, aldus de mededeling van het VKB. (KAV)

Onze partners