Brussel donderdag belegerde stad

23/03/11 om 11:20 - Bijgewerkt om 11:20

De politie van Brussel roept met aandrang op om morgen niet met de auto naar Brussel te komen. Vanaf de vroege ochtend wordt enorme verkeershinder verwacht door een betoging naar aanleiding van de Europese top.

Brussel donderdag belegerde stad

Volgens de politie zal er de hele dag zware verkeershinder zijn op de toegangswegen, op de kleine Ring, in het centrum en in de omgeving van de Europese wijk. Ook het openbaar vervoer naar en in Brussel zal verstoord worden. Grote groepen betogers komen met het openbaar vervoer naar de hoofdstad en ze zullen naar verwachting enkele belangrijke assen bezetten.

20.000 betogers

De politie verwacht tussen de 15.000 en 20.000 betogers. Die zorgen van in de vroege ochtend voor zware verkeershinder op de toegangswegen en in de stad. Daarnaast is er nog de gewone hinder van een Europese top waarbij de toegangswegen in de omgeving van de Europese wijk worden afgesloten.

De betogers verzamelen om 8 uur aan de stations Brussel-Noord en Brussel-Zuid en op het Meiserplein en de rotonde Montgomery.Vandaaruit trekken grote groepen naar de Wetstraat. Die is van 6.30 uur tot 14 uur verkeersvrij. Aan de Eeuwfeestlaan, bij het Atomium, is een tweede betoging. De kans is groot dat de tunnels op de kleine Ring gesloten worden.

Touring boos Mobiliteitsorganisatie Touring is niet te spreken over het feit dat de betogingen plaatsvinden in volle ochtendspits. Touring begrijpt niet dat de betogers daarvoor toelating krijgen. "Manifestaties zijn uiteraard een democratisch recht, maar dergelijke gevolgen op de al even democratische vrijheid van verplaatsen zijn onaanvaardbaar. Bovendien is er door een Europese top al een groot aantal straten afgesloten, morgen (24 maart) en vrijdag."

500 betogingen per jaar "Als stad moet je kiezen", antwoordt Nicolas Dasonville, persverantwoordelijke van de stad Brussel. "We willen de hoofdstad van Europa zijn, en dat heeft verscheidene voordelen. Veel mensen die naar Brussel komen, veel werkgelegenheid enzovoort. Maar dat heeft ook nadelen: gemiddeld vinden er in Brussel 500 betogingen per jaar plaats. De betoging van morgen is een stilstaande actie in de Wetstraat. Zo kunnen we de verkeershinder tot een minimum beperken. De actie valt tijdens de ochtendspits omdat de vakbonden dat zo hebben aangevraagd en omdat we 's morgens die buurt toch al grotendeels moeten afsluiten voor de Europese top. Zo kunnen we voorkomen dat ook de avondspits uren wordt geblokkeerd."

Bus
Ook De Lijn waarschuwt dat de busdiensten donderdag ernstig verstoord zullen zijn. In Brussel zullen er omleidingen zijn en verschillende haltes zullen tijdelijk niet bediend worden. De Lijn verwacht dat de hinder beperkt blijft tot de voormiddag.

De Belgische vakbonden betogen tegen het door Europa aangekondigde competiviteitsbeleid. Ze verwerpen iedere vorm van loonmatiging, besparing in de overheidsdiensten en een mogelijke verhoging van de pensioenleeftijd.

Opvallend is wel dat de bonden apart betogen. Vorige week kwam het tot een ruzie in het vakbondsfront omdat het ABVV afwijkt van de oorspronkelijke agenda. Volgens het ACV zal de socialistische vakbond Brussel bezetten, voor veel onnodige hinder zorgen en een serene manifestatie onmogelijk maken.

(EE/NC)

Wie morgen absoluut in Brussel moet zijn en bereid is de verkeershinder te trotseren, vindt hier een gedetailleerd overzicht van de problemen zoals ze voorspeld worden door de politie van Brussel:

1. Verkeersregeling zoals gewoonlijk 1.1. Wegen die aan het verkeer onttrokken worden : 1.1.1 Volledig :

- Schumanplein

- Froissartstraat (tussen Schuman en Justus Lipsiusstraat)

- Wetstraat (tussen Schuman en de Karel de Grotelaan)

1.1.2. Plaatselijk verkeer toegelaten (doorgang onmogelijk) : - Wetstraat (tussen Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein)

- Kortenberglaan (tussen de Stevinstraat en het Schumanplein)

- Archimedesstraat (tussen de Stevinstraat en het Schumanplein)

- Froissartstraat (tussen de Belliardstraat en de Justus Lipsiusstraat)

- Breydelstraat

- Oudergemlaan (tussen Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein)

- Justus Lipsiusstraat

1.1.3. Bijzondere regeling :

- Belliardstraat (tussen de kleine ring en de Etterbeekse steenweg) : tijdens de top zal

overdag de rechterrijstrook aan het verkeer onttrokken worden.

- Kortenberglaan: tijdens de top zal overdag het verkeer richting centrum op een enkele

rijstrook gebracht worden.De Stévinstraat zal van richting veranderd worden tussen

Kortenberg en Archimedus.

- Sluiting tunnel Reyers: zie punt 2

1.2. Timing : Zie punt 2 wat donderdag 24 maart 2011 betreft en vrijdag 25 maart 2010 tot einde (omstreeks 18.00u)

1.3. Openbaar vervoer : de buslijnen van de MIVB en De Lijn die door de perimeter rijden, worden omgeleid.

de metro rijdt normaal en het metrostation Schuman blijft open. Enkel de toegang

Schuman/Froissart wordt afgesloten. Zie ook punt 2.

2. Betogingen
2.1. Betoging ACV 7000 betogers worden verwacht op de Eeuwfeestlaan tussen Miramar en Atomium op 24 .03.2011 tussen 11u30 en 14u00. De bussen waarmee ze zich vervoeren zullen in princiepe achtergelaten worden op parking C van de Eeuwfeestpaleizen. Het verkeer op de noorderring om Brussel zal verstoord worden tijdens de aankomst en het vertrek van de bussen.

2.2. Betoging ACOD
2.2.1. Stoet ''Zuid'' Op 24.03.2011 tussen 7 en 8 uur zullen 5000 betogers zich verzamelen nabij het Zuidstation

( ANDERLECHT). Er worden 50 bussen verwacht via ring O. Om 8u30 vertrekken de betogers via de Hallepoort - Waterloolaan in tegengestelde richting - Gulden Vlies - Marnixlaan naar Troonplein - Kunstlaan - Wetstraat.

2.2.2. Stoet ''Noord'' Op 24.03.2011 tussen 7 en 8 uur zullen 5000 betogers zich verzamelen ter hoogte van het nr.5

Albert II laan (Sint-Joost).Er worden 50 bussen verwacht. De betogers vertrekken in stoet richting Jacqmainpoort - Kruidtuinlaan - Pacheco - Berlaimont - Wildewoudstraat - de Lignestraat - Congres kolom - Congresstraat - surlet de Chokierplein - Madouplein - tegenrichting Kunstlaan - Wetstraat.

2.2.3. Stoet ''Meiser'' Op 24.03.2011 tussen 7 en 8 uur zullen 5000 betogers zich verzamelen op het Meiserplein (Schaarbeek).Om 8u30 vertrekken ze in stoet richting Reyers - Opaalaan - Jamblinne de Meuxplein - Patriottenstraat - Margaretasquare - Ambiorixsquare - Maria Louisasquare - Livingstone - Stévinstraat - Spastraat - Wetstraat.

2.2.4. Stoet ''Montgomery'' Op 24.03.20 11 tussen 7 en 8 uur zullen 2000 betogers (20 bussen) zich verzamelen op de Montgomerysquare (Sint Pieters Woluwe).Ze vertrekken omstreeks 08.30u in stoet richting Tervurenlaan - Ijzerlaan - Ridderschaplaan - Notelarenstraat - Jamblinne de Meuxplein - Patriottenstraat - Margaretasquare - Ambiorixsquare - Marie-Louisiasquare - Livingstonelaan - Stévinstraat - Spastraat - Wetstraat.

2.2.5. Timing
Naar gelang de verschillende stoeten zich verzamelen in de Wetstraat zal er zich een betoging plaatsvinden vanaf 10.30u. De Wetstraat zal verkeersvrij zijn van 06.30u tot +- 14.00u.

2.2.6. Uitzonderlijke politiemaatregelen

*Vanaf 06.30u zullen de Halfeeuwfeesttunnel en Reyerstunnel richting centrum worden afgesloten.Beide tunnels zullen tot +- 18.00uur gesloten blijven.

*Perimeter Schuman zal gesloten worden om 09.00u,zo mogelijk 07.00u.

*vanaf 07.30u zal de St.Lazarustunnel richting Pacheco afgesloten worden, tot het vertrek van de betogers ( +/- 10u30 ).

*Het verkeer komende van de Van Praetbrug zal omgeleid worden van de Lambermontlaan via de Laekenbrug van 07.30u tot +- 10.30u. Verkeersproblemen worden verwacht op de Vilvoordsesteenweg,Konigingenlaan en de Koninklijke Parklaan.(verkeer komende van A12).

*Tijdens de betoging zullen de metrostations Schuman en Maelbeek gesloten zijn.

Nadien zullen ze geopent worden uitgezonderd de toegang Schuman via Froissartstraat.

*Tijdens de betoging zullen een100 tal bussen gestald worden in de Montoyerstraat en op de linker rijstrook van de Belliardstraat.Een 100 tal bussen zullen gestald worden op de Tervurenlaan. Mogelijke verkeershinder tijdens het vertrek van de bussen in de Montoyer en Belliardstraat.

*Naar gelang de gemoederen van de betogers kan de Stévinstraat tussen Kortenberg en de Karel De Grotelaan afgesloten worden.

*Ook naar gelang de gemoederen kunnen de tunnels van de kleine ring afgesloten worden.

Gevolg : grote verkeershinder op 24.03.2011 tussen 06.30u en +- 15.00u.

Er wordt u afgeraden Brussel met de wagen te vervoegen!

2.3. Betoging van de brandweer
Op 25.03.2011 om 10.00u zal een stoet van brandweerwagens zich van de Helihavenkazerne via de kleine ring begeven naar het cabinet van de Minister-President van de Brusselse regio.

Hertogstraat 7-9 kant Regentlaan.

Mogelijke verkeershinder met gevolg dat tunnels van de kleine ring kunnen gesloten worden.

De tunnels Wet en Madou zullen zeker worden worden gesloten tot einde betoging (13.00u?)

Onze partners