Bruno Tobback: 'extremisme moet je niet met extremisme beantwoorden'

18/01/15 om 14:32 - Bijgewerkt om 21:15

Bron: Knack

Tijdens de nieuwjaarsconferentie van de SP.A bracht Bruno Tobback zijn zorgen aan de dag over de maatregelingen die de regering heeft genomen om het hoofd te bieden aan mogelijke terroristische aanvallen. "We moeten hard optreden, maar we mogen onze eigen waarden en privacy niet opgeven."

Bruno Tobback: 'extremisme moet je niet met extremisme beantwoorden'

© BELGA

Volgens de voorzitter van SP.A is het belangrijk om terreur te bestrijden, maar mogen we onze democratische waarden en normen niet uit het oog verliezen. Daarmij verwijst de socialist onder andere naar de inzet van militairen in Brussel en Antwerpen.

Hij wil de militairen zo snel mogelijk uit het straatbeeld zien verdwijnen. Bij de inzet van het leger wordt je volgens Tobback geconfronteerd met de dreiging dat we onze eigen waarden en onze eigen samenleving laten veranderen. "Dergelijke beslissingen zaaien angst en dat is wat terroristen willen. We moeten hard optreden, maar we mogen niet onze vrijheid en privacy opgeven", klinkt het.

"Als we onze democratische overtuiging niet kunnen laten overleven in een samenleving die echt open en divers is, dan hebben we verloren. Want een democratie die alleen werkt als iedereen hetzelfde denkt is geen democratie", luidde het op de nieuwjaarsconferentie .

Bart De Wever reageerde in het VTM Nieuws scherp op de uitingen van zijn 'politieke vijand'.

Bruno Tobback: 'extremisme moet je niet met extremisme beantwoorden'

"Er staan niet overal soldaten. Zij bewaken doelwitten die onder dreigingsniveau 3 staan. Bovendien doen zij uitsluitend aan statische bewaking", klonk het.

"Ik nodig Tobback uit om een kijkje te nemen bij zijn collega in Frankrijk, waar militairen al jaren mogelijke mikpunten beschermen."

De stad wordt volgens hem geconfronteerd met 70 Syrië-strijders. "De vraag die je je moet stellen, is of je alles gedaan hebt om een aanslag te voorkomen", vult hij verder aan.

Voorzitter van Open VLD is eerder beducht voor maatregelen die "onze privacy inperken of de vrijheid van meningsuiting belemmeren." Laat angst niet overheersen. In die val mogen we niet trappen. Die oproep deed Rutten zondag in de Zevende Dag naar aanleiding van de terreuraanslag in Parijs en de politie-operatie in Verviers.

"De inzet van het leger kan voor bepaalde internationale doelwitten, maar wij zijn Kaboel niet", luidde het in het interview.

Toch benadrukte de voorzitter dat ze volledig achter de regeringsmaatregelen die premier Michel vrijdag in dat verband aankondigde. "We hebben die maatregelen vooraf grondig en goed bediscussieerd, dit is een goed voorbeeld van uitrollen".

Bruno Tobback: 'extremisme moet je niet met extremisme beantwoorden'

In tweede instantie is het voor Rutten belangrijk om "een heel complexe situatie niet op een hoop te gooien. Een grote meerderheid van de moslims vindt dit evenzeer afschrikwekkend."

'Pesten met cartoons'

Volgens Toback is het in onze democratie een fundemantele waarde dat we met alles mogen spotten, al maakt hij hier wel een kanttekening bij. "De kleintjes die met de meerderheid spotten is moedig, maar omgekeerd is bijna pesten. Minimum aan beleefdheid is een vereiste bij onze democratische waarden."

Ook hier is de burgemeester van Antwerpen een andere mening aangedaan. Hij vindt dat we in onze democratie met alles mogen spotten. "Vrijheid van meningsuiting kent geen grenzen", vertelt hij tijdens het interview met VTM. .

Om zijn betoog te ondersteunen haalt hij het voorbeeld aan van een cartoon waar hij zelf wordt gepersifleerd. (spotprent waar hij wordt uitgebeeld als Hitler nvdr.) "Ik leef liever in een land waar we cartoons vrij kunnen publiceren, zelfs beledigende cartoons, dan in een land waar de overheid de persvrijheid aan banden legt", aldus De Wever.

De vrijheid van meningsuiting houdt volgens hem in dat je af en toe beledigd wordt. "En godsdienstvrijheid impliceert niet dat je daar bent vrijgesteld van kritiek", besluit de burgemeester van Antwerpen.

Aandacht polarisatie samenleving

Volgens de voorzitter van de Vlaamse socalistische oppositie moet de politiek ook aandacht hebben voor een andere groeiende polarisatie in de samenleving: die van de groeiende kloof tussen rijk en arm.

Tobback had dan ook geen goed woord voor de besparingsmaatregelen van de rechtse regeringen. "Als mensen die nu al iedere maand moeten puzzelen om rond te komen als enige antwoord krijgen dat we met zijn allen moeten leren om het met wat minder te doen, wie kan dan verbaasd zijn dat ze kwaad worden? Vooral als die boodschap hoofdzakelijk komt van mensen die alles al drie keer hebben".

Tobback haalde onder meer uit naar de aankondiging om enkel nog een uitkering voor schoolverlaters te geven aan jongeren die een diploma hebben behaald. "De lat hoger leggen en de schoenen afpakken van de mensen die er nu al met moeite over geraken, dat is vals spelen".

De sp.a-voorzitter hekelde ook de discussies binnen de regering over belastinghervormingen. Sp.a heeft zelf al een wetsvoorstel ingediend voor een speculatietaks. "Dus als de collega's van de CD&V hun partners niet kunnen overtuigen, dan zijn ze zeer welkom om met ons te stemmen en een meerderheid daarvoor te zoeken". (Belga/NS)

Onze partners