"Brugse bisschop gaf terecht signaal over celibaat"

22/09/10 om 08:41 - Bijgewerkt om 08:41

Het gebeurt niet zo vaak dat bisschoppen openlijk een andere boodschap verkondigen dan wat Rome hen voorschrijft.

"Brugse bisschop gaf terecht signaal over celibaat"

© Belga

De nieuwe Brugse bisschop en zijn collega van Hasselt braken afgelopen weekend een lans voor het afschaffen van het verplichte celibaat. 'Een heel terecht signaal', vindt ook Luc De Fleurquin, hoogleraar kerkelijk recht en vicaris in het bisdom Antwerpen.

Het gebeurt niet zo vaak dat bisschoppen openlijk een andere boodschap verkondigen dan wat Rome hen voorschrijft. Toch is kerkjurist Luc De Fleurquin niet erg verbaasd. 'Geloof me, de geesten raken stilaan klaar voor verandering', zegt hij. Of de geesten in Rome ook klaar zijn, is een andere vraag. 'U moet dat zien als een rijpingsproces, en daar gaat sowieso enige tijd over. Dat twee bisschoppen nu publiekelijk een signaal geven, is een goed teken. Het zal dat rijpingsproces vooral versnellen.'

De kerkjurist is er ook van overtuigd dat er nog bisschoppen en hooggeplaatsten binnen de kerk zullen volgen. 'Heel wat geestelijken binnen de rooms-katholieke kerk zijn van mening dat het celibaat beter facultatief kan worden gemaakt. Niet verplichten dus, maar wie wil kiezen om celibatair te zijn, moet dat kunnen. En die vraag is ook niet meer dan normaal, want in de praktijk zijn er al zo'n 20 miljoen getrouwde priesters binnen de kerk: de priesters van de oosterse liturgie. Die kregen in 1990 hun eigen kerkelijk wetboek, waarin staat dat ze mogen huwen. Ook priesters uit andere tradities, zoals de anglicaanse, die zich aansloten bij de rooms-katholieke kerk mogen huwen. Wat nu gevraagd wordt, is dat dit ook zou kunnen voor de priesters van de Latijnse ritus. En dat zou mijns inziens ook niet meer dan logisch zijn.'

Paus Benedictus XVI en zijn entourage houden nog altijd halsstarrig vast aan dat verplichte celibaat. Maar Luc De Fleurquin ziet wel enige evolutie in Rome. 'Mensen denken soms verkeerdelijk dat Rome met één stem spreekt. Maar de Romeinse clerus bestaat uit enkele duizenden, en die denken heus niet allemaal hetzelfde als de paus. Zeker in het licht van de huidige schandalen en de grote clerusnood raken velen er in Rome en daarbuiten van overtuigd dat we niet anders kunnen dan het verplichte celibaat ter discussie te stellen', aldus De Fleurquin.

'Wat we nu zien, is een collectieve reflectie over het ambt van priester. De recente gebeurtenissen tonen aan dat we niet alleen de kandidaten voor dat ambt zorgvuldig moeten screenen, maar dat we ook het ambt in zijn geheel moeten herbekijken. En wanneer de meerderheid van de geesten in eenzelfde richting gaat, dan is het de taak van de verantwoordelijken om te volgen. Want eenmaal een rijpingsproces op gang is gekomen, is het niet meer te stoppen.' (CG)

Lees meer over:

Onze partners