Brugge dreigt geld te verliezen als Leuven de kaap van 100.000 inwoners rondt

02/02/16 om 19:10 - Bijgewerkt om 19:10

Bron: Belga

(Belga) Als de stad Leuven de kaap van 100.000 inwoners zou ronden, riskeert de stad Brugge een pak middelen uit het Gemeentefonds te verliezen. Brugge zou dan immers de middelen die voorzien zijn voor de tweede categorie steden (met name steden groter dan 100.000 inwoners) moeten delen met Leuven. Voor Brugge zou dat een verlies van 17 miljoen euro betekenen.

In het Vlaams Parlement legden de Open Vld'ers Rik Daems (uit Leuven) en Mercedes Van Volcem (uit Brugge) de kwestie dinsdag voor aan minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). De stad Leuven telt nu - volgens cijfers van 1 januari van vorig jaar - bijna 98.500 inwoners. De kaap van de 100.000 Leuvenaars komt daarmee in zicht, al zou dat volgens de studiedienst van de Vlaamse regering niet voor meteen zijn. Mocht die kaap gerond worden, heeft dat gevolgen voor de stadsfinanciën. Voor het Gemeentefonds vallen steden met 100.000 inwoners immers in een andere categorie. Nu zit enkel de stad Brugge in die "tweede" categorie. Brugge krijgt nu alle middelen die voor die categorie voorzien zijn, maar zou die vanaf dan moeten delen met Leuven. Vlaams parlementslid Daems vreest dat ook Leuven benadeeld zal worden en minder middelen zal krijgen dan nu. Maar eigenlijk klopt dat niet, zei minister Homans. De steden in de derde categorie in het Gemeentefonds zijn immers "nominatief" vastgelegd, in tegenstelling tot de steden uit de twee hoogste categorieën. Volgens de letter van het decreet zou Leuven met 100.000 inwoners uit twee "potjes" eten, namelijk uit dat voor categorie twee én uit dat voor categorie drie. De stad Brugge zou in dat geval wél 17 miljoen euro middelen minder krijgen, Leuven zou dan 17 miljoen meer krijgen dan nu. Mocht het decreet zo gewijzigd worden dat Leuven na het overschrijden van de kaap van 100.000 inwoners enkel in categorie twee terecht zou komen (en geschrapt wordt uit de derde categorie), zou de stad aan de Dijle er inderdaad 2,3 miljoen euro bij inschieten in vergelijking met nu. Brugge zou nog steeds 17 miljoen euro verliezen. "Beide scenario's zijn nadelig en onwenselijk", zei Homans, die zei dat de Vlaamse regering dit zal opvolgen en "kort op de bal" zal spelen mocht de situatie zich voordoen. N-VA-parlementslid Marius Meremans (uit Appels bij Dendermonde) merkte op dat de oefening wat ingewikkelder is. "Er zijn natuurlijk veel meer steden en gemeenten dan Brugge en Leuven. Men moet ook beseffen dat wijzigingen invloed hebben op de rest. We moeten de oefening grondig maken". CD&V-parlementslid Lode Ceyssens (uit Meeuwen-Guitrode) sloot zich daar bij aan: "Als we nadenken over het Gemeentefonds en het overschrijden van het aantal inwoners moeten we dat in de totaliteit doen". (Belga)

Onze partners