Boze Elio Di Rupo: 'Het regent minder in België'

06/02/13 om 17:54 - Bijgewerkt om 17:54

'Terwijl sommigen warm en koud blazen, vindt de regering oplossingen.' Tijdens het debat over de begroting heeft eerste minister Elio Di Rupo zich nog eens ouderwets kwaad gemaakt. De premier citeerde ook 'Vlaamse bedrijfsleiders' die de loftrompet staken over de begroting nadat ze de regering eerder 'marxistisch' hadden genoemd.

"Er zijn woorden en er zijn feiten. De regering steunt de zwaksten, maar spaart ook de middenklasse." Met die woorden verdedigde premier Elio Di Rupo in de plenaire Kamer de begroting 2013. "Terwijl sommigen warm en koud blazen, vindt de regering oplossingen. Terwijl sommigen hun tijd verdoen met klagen, neemt de regering daadkrachtige beslissingen."

Na de algemene bespreking was het de beurt aan de premier om vanop het spreekgestoelte het beleid van de regering te verdedigen. Hij stond even stil bij de begroting van 2012. Die sloot met een tekort van net geen 3 procent van het bbp af, terwijl de regering 2,8 procent had vooropgesteld. "Een echt exploot in dergelijke omstandigheden", doelde hij op de forse afname van de economische groei.

Rechtvaardige begroting

De premier gaf ook toe dat de begrotingsopmaak 2013 geen gemakkelijke klus was, "maar we wilden geen blinde maatregelen nemen of nieuwe taksen invoeren voor de werkende mensen, de middenklasse of voor de ondernemers", luidde het. Hij stond ook even stil bij de sociale drama's in ons land. "In deze moeilijke context heeft de regering een rechtvaardige, evenwichtige begroting uitgewerkt."

Foute informatie

Di Rupo wilde nog "veel foute informatie" die hij de voorbije weken

heeft gehoord, rechtzetten door te verwijzen naar allerlei "feiten", zoals de toename van de pensioenen, uitkeringen en lonen, de daling van de energieprijzen en van tal van geneesmiddelen.

Ook vergelijkt hij met verschillende maatregelen die in andere Europese landen werden genomen. In Ierland was sprake van een daling van het minimumloon, de Duitsers zagen hun kinderbijslag afnemen en in Portugal werden de pensioenen bevroren, stelde de premier. "Ik kan jammer genoeg nog voortgaan, want de lijst is lang. Onze burgers hebben zoiets niet moeten slikken."

"Ook de ondernemingen hebben geen woorden of clichés nodig. Ze hebben daden nodig", ging de premier voort. Hij wees onder andere op de lastenverlaging voor ondernemingen voor 400 miljoen euro in de begroting.

Marxistische regering

Nadat de regering nog het verwijt kreeg een marxistische regering te zijn, haalde Di Rupo ditmaal zelf "Vlaamse bedrijfsleiders" aan die de loftrompet over de regering staken.

De premier beloofde de uitgaven en ontvangsten het hele jaar door nauwlettend in het oog te zullen houden. In maart vindt een eerste begrotingscontrole plaats. Hij merkte ook op dat na de stemming van de begroting de dotatie aan koningin Fabiola effectief zal worden verminderd, en dat haar fonds zal worden ontbonden. "We kunnen deze ongelukkige bladzijde omdraaien", luidde het.

Tot slot wees hij opnieuw op de daling van de rentelasten die ons land moet betalen. Sinds de start van de regering gaat het om 1,5 miljard euro.

Boze Di Rupo

Opvallend was dat de rustige toon waarmee de premier zijn tussenkomst hield, in schril contrast stond met de uithaal die hij nadien richting Muriel Gerkens (Ecolo) lanceerde. Zij had in haar repliek de impact van bepaalde maatregelen op de burgers aangekaart.

"We hebben 18 miljard euro bespaard op anderhalf jaar tijd. Dat komt neer op 3.000 euro per gezin. Hebben wij die 3.000 euro bij elk gezin weggehaald? Neen!", klonk het vanwege een boze Di Rupo. "Het regent overal in Europa. Het regent iets minder in België."

N-VA: 'Besparingen in de begroting zijn fata morgana'

N-VA spreekt tegen dat de regering in haar begroting voor 2013 voor 3,7 miljard euro besparingen doorvoert. "De besparingen in deze begroting zijn een fata morgana", stelde Kamerlid Steven Vandeput tijdens het begrotingsdebat in de plenaire Kamer. Volgens hem bevat het budget voor meer dan 2 miljard euro aan eenmalige ingrepen die in 2014 opnieuw moet worden gevonden. "Wat rest, zijn belastingsverhogingen".

De plenaire Kamer bespreekt de begroting voor dit jaar, waarover de regering-Di Rupo het eind vorig jaar eens raakte. De ambitie is het jaar af te sluiten met een tekort van 2,15 procent van het bbp. Omdat intussen een aantal parameters al werd bijgesteld, zal de regering wellicht in de loop van het jaar nog moeten bijsturen.

Op de rol staan liefst 68 sprekers ingeschreven. Karin Temmerman (sp.a) mocht de spits afbijten. Zij verdedigde de keuzes van de regering en sprak haar steun uit voor premier Elio Di Rupo, die eerder stelde dat de Europese top van juni de gelegenheid moet zijn om van koers te veranderen mocht blijken dat de focus op bezuinigingen een rem op de economie betekent.

Steven Vandeput (N-VA) herinnerde eraan dat 2012 "gitzwart" is geëindigd met alleen maar slecht economisch nieuws en dat 2013 zich al niet veel beter aankondigt. "Een gezonddenkend mens zou denken dat de begroting 2013 een kantelmoment zou zijn, met maatregelen die het vertrouwen herstellen. Het blijft echter bij borstklopperij. Ze bevat geen plan, alleen maar holle slogans.

Daaronder catalogeert hij de ambitie van de regering om de loonkosthandicap tegen 2018 weg te werken. Hij citeerde cijfers van Eurostat, die een pak hoger liggen dan de 5,2 procent die de regering hanteert. "Wie gelooft dat een loper die alleen traint op de sprint, ooit een marathon kan lopen? ", sprak Vandeput.

Hij herinnerde eraan dat de regering in 2012 haar eigen doelstelling niet heeft gehaald. Entiteit I sloot af met een tekort van 2,6 procent van het bbp, in plaats van de geplande 2,4 procent. "En ook dit jaar ziet het er niet naar uit, want de hypotheses die werden gebruikt zijn al hopeloos achterhaald".

Hij beschuldigde de meerderheid ook van "zelfbedrog", wat de omvang van de besparingen betreft. De N-VA'er had het over een fata morgana. "Deze begroting schuift de lasten door naar volgend jaar", laakte hij. Vandeput noemt de suggestie vanuit PS- en cdH-hoek om het besparingstraject te versoepelen "waanzin". "U kan deze inspanningen niet vragen als u tegelijkertijd geen zicht op beterschap biedt". (Belga/EE)

Lees meer over:

Onze partners