Bourgeois hertekent inburgerings- en integratiesector

21/12/12 om 17:34 - Bijgewerkt om 17:34

(Belga) De Vlaamse regering heeft vrijdag het ontwerp van decreet goedgekeurd dat de Vlaamse integratie- en inburgeringssector hervormt. Alle Vlaamse instellingen die werken rond inburgering en integratie zullen ondergebracht worden in een "Agentschap Inburgering en Integratie". Die operatie moet de bestaande versnippering tegengaan en moet ervoor zorgen dat de overheidsinspanningen rond inburgering en integratie beter op elkaar worden afgestemd. Het agentschap krijgt ook de taak om werk te maken van taalpromotie en taalbeleid.

De Vlaamse overheid ondersteunt momenteel acht integratiecentra, acht onthaalbureaus, acht sociaal tolk- en vertaaldiensten en het Kruispunt Migratie-Integratie. Al die organisaties zullen nu ondergebracht worden in één Agentschap Inburgering en Integratie. Dat Agentschap zal actief zijn in heel Vlaanderen. Naast de taken die de betrokken organisaties nu al uitvoeren, moet het agentschap volgens Bourgeois ook werk maken van "taalpromotie en taalbeleid". Om de aandacht voor integratie en een goede kennis van het Nederlands in alle beleidsdomeinen van de Vlaamse Overheid te garanderen, zal de Vlaamse regering een horizontaal beleidsplan "Nederlands en Integratie" opstellen. Bourgeois hamert op het belang van het aanleren van het Nederlands. "Mensen Nederlands aanleren, is een opdracht voor de onderwijsinstellingen. Wie in Vlaanderen een toekomst wil opbouwen, moet ook buiten de klas Nederlands kunnen spreken. Een goede kennis van het Nederlands promoten en organisaties aanmoedigen om toegankelijk taalgebruik een plaats te geven in hun dienstverlening is een taak voor alle beleidsdomeinen", aldus Bourgeois. De N-VA-minister wil ook de lokale besturen blijven betrekken bij inburgering en integratie. De 50 lokale besturen die nu al een integratiedienst hebben, krijgen verder een integratiesubsidie. (MVL)

Onze partners