Bogaert ziet belangrijke uitdaging in vertrek kennis uit ambtenarij

11/01/12 om 16:07 - Bijgewerkt om 16:07

(Belga) Als gevolg van de leeftijdspiramide binnen de federale ambtenarij, dreigt die de komende jaren heel wat kennis kwijt te spelen. Een van de grootste uitdagingen is dat vertrek op te vangen. Dat verklaarde staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) bij de voorstelling van zijn beleidsnota in de Kamer.

Ook het openbaar ambt heeft te maken met besparingen. In de nota die tijdens zijn presentatie werd verspreid, is sprake van een daling van de personeels-, werkings- en investeringskredieten met 220 miljoen euro in 2012 en 490 miljoen euro in 2014. Bij de personeelskredieten gaat het om respectievelijk 120 en 215 miljoen euro. Een andere uitdaging heeft betrekking op de leeftijdspiramide bij het administratief openbaar ambt (dus niet de bijzondere korpsen). Bijna 40 procent van de werknemers is ouder dan 50 jaar. Er zijn 25 65-plussers, 3.295 personeelsleden tussen 60 en 65 jaar en 24.863 voltijds equivalenten tussen 50 en 60 jaar. Verwacht wordt dat tussen 2012 en 2015 ongeveer 9.500 mensen met pensioen zullen gaan. Het gaat daarbij wel om cijfers van voor de nieuwe regeringsbeslissingen, onder meer over de pensioenvoorwaarden. De normale overdracht van kennis loopt gevaar, zei Bogaert. "Het is zoals bij een estafette waarbij er geen opvolger klaarstaat om de stok op te vangen", luidde het. Een "groot probleem" inzake een modern personeelsbeleid slaat volgens de staatssecretaris op de verschillen tussen contractuelen en statutairen, waarbij twee personeelsleden hetzelfde werk doen, maar een compleet verschillend pensioen hebben, er voor de ene nauwelijks promotiekansen bestaan, enzovoort. (KME)

Onze partners