Bogaert start onderhandeling over conflictbeheersing in de openbare sector

17/07/12 om 18:26 - Bijgewerkt om 18:26

(Belga) Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert heeft de onderhandelingen opgestart over de beheersing van sociale conflicten in de openbare sector. Dat gebeurde in het comité A, bevoegd voor materies die alle ambtenaren (lokaal, provinciaal, deelstatelijk en federaal niveau)aanbelangen.

Tijdens de vergadering hebben de vakbonden hun frustraties gelucht over het feit dat ze zich gepasseerd voelden bij de pensioenhervorming. Ook wezen ze de overheid erop dat ze niet altijd haar beloften is nagekomen. De staatssecretaris kon van zijn kant aankondigen dat Selor de procedure heeft opgestart voor de aanwerving van vier sociaal bemiddelaars, twee Franstaligen en twee Nederlandstaligen. De beslissing voor de aanstelling van de bemiddelaars gebeurde door minister van Werk Monica De Coninck. De benoeming zal volgens Bogaert binnen drie maanden kunnen gebeuren. Hendrik Bogaert is voorts voorstander om de "knipperlichten sneller te laten aangaan" bij sociale conflicten om wilde stakingen te voorkomen. Nu geldt de afspraak dat vakbonden en overheid drie dagen tijd hebben om elkaar te verwittigen maar de staatssecretaris wil die termijn optrekken tot tien dagen om voldoende tijd te hebben om het conflict op te lossen. Hij wil ook komaf maken met de verschillende protocollen die vandaag bestaan om te komen tot één systeem van conflictbeheersing voor de volledige overheid met het behoud van het stakingsrecht. "We moeten vermijden dat mensen op cruciale posities alles plat leggen", aldus Bogaert. In augustus volgt een nieuwe vergadering van het comité A. (DTM)

Onze partners