Boek.be niet blij met hogere voorheffing voor schrijvers

27/11/12 om 15:52 - Bijgewerkt om 15:52

(Belga) Boek.be, de vereniging van Vlaamse uitgevers, importeurs en verkopers van boeken, betreurt de verhoging van de roerende voorheffing op inkomsten uit auteursrechten. De vereniging benadrukt het levensnoodzakelijke karakter ervan "voor een overgrote meerderheid van schrijvende auteurs in Vlaanderen".

"Eerder onderzoek naar de financiële situatie van de auteurs (door de Vlaamse Auteursvereniging) heeft aangetoond dat deze voor het overgrote deel van de auteurs verre van rooskleurig is", verduidelijkt Jef Maes. "Samen met de teruglopende inkomsten wegens illegale downloads van boeken en de lage vergoedingen voor uitleningen via de openbare bibliotheken, dreigt deze nieuwe maatregel de reeds geteisterde creatieve sector verder te kortwieken." Boek.be betreurt dat een eerder gemaakte uitzondering voor inkomsten uit auteursrechten niet zou worden behouden. "We betreuren ook het feit dat deze maatregel, die er alleen maar toe kan leiden dat auteurs minder ademruimte zullen krijgen voor hun creatief werk, zonder enige vorm van overleg met de creatieve sectoren werd genomen en voor de meeste betrokkenen uit de lucht komt vallen", verwoordt Maes. De Vereniging van Vlaamse uitgevers, importeurs en verkopers van boeken dringt dan ook aan op een spoedig onderhoud tussen de creatieve sector en de bevoegde minister "om alsnog tot een meer gebalanceerde oplossing te komen". (JDH)

Onze partners