Bodem saneren met planten is economisch rendabel

21/10/11 om 19:16 - Bijgewerkt om 19:16

(Belga) Uit onderzoek aan de Universiteit Hasselt is gebleken dat het economisch rendabel kan zijn om met planten de bodem te saneren na verontreiniging door zware metalen. De impact op de leefomgeving blijft op die manier beperkt. De grond kan in alle veiligheid worden bewerkt.

Op planten gebaseerde technieken worden steeds meer als duurzame alternatieven voor de sanering van bodems en (grond)water naar voren geschoven. Nele Witters bewees nu voor het eerst in haar doctoraat dat dit duurzaam alternatief ook economisch efficiënt is. Een belangrijke conclusie uit haar onderzoek is dat een veilig en rendabel gebruik van de bodem wordt mogelijk gemaakt omdat de planten zorgen voor een minimale impact op de leefomgeving. Op de verontreinigde bodems die met alternatieve en duurzame technologieën worden bewerkt, kunnen teelten voor biomassa geproduceerd worden. Deze kunnen dan geoogst worden voor energieproductie en voor de reductie van CO-emissies. Toch is volgens Nele Witters hierbij nog enige voorzichtigheid geboden, omdat de biomassa nog een verhoogde concentratie metalen kan bevatten en het niet de bedoeling is deze metalen ongecontroleerd opnieuw in het milieu te verspreiden. De conclusie van het onderzoek, dat werd uitgevoerd in de historisch vervuilde regio van de Kempen (Balen, Mol, Lommel, Overpelt, Neerpelt), toont echter aan dat deze werkwijze in vele gevallen meer opportuun is dan de klassieke bodemsaneringstechnieken, zoals het afgraven van vervuilde grond. Deze geïntegreerde analyse van de op planten gebaseerde technieken is dan ook erg waardevol voor toekomstgerichte toepassingen. (KAV)

Onze partners