"Blij dat Vlaamse regering de vrijheid van onderwijs erkent"

28/05/16 om 13:46 - Bijgewerkt om 13:46

Bron: Belga

(Belga) Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is vooral blij dat de Vlaamse regering met de onderwijshervorming die ze heeft voorgesteld, blijk geeft dat ze de vrijheid van onderwijs erkent. "De Vlaamse regering schept een kader en geeft te kennen dat ze nu met de onderwijsverstrekkers aan de slag wil om de hervormingen uit te rollen. Dat vind ik een hele goede zaak", aldus Boeve.

"Wat de voorstellen voor het basisonderwijs betreft, waren al een aantal ingrepen bekend uit het Masterplan, al zijn er enkele nieuwe accenten bij", zegt Lieven Boeve. "We zullen alles nog eens grondig moeten bekijken als we alles op papier krijgen, maar we wisten toch al wel wat er zat aan te komen. De maatregelen in het basisonderwijs zijn er volgens Boeve vooral op gericht om de overgang naar het middelbaar onderwijs te vergemakkelijken. "We zullen nu moeten nagaan hoe we dat precies zullen in de praktijk zullen brengen bij het uitrollen van de maatregelen", aldus de topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wat de 'getrapte studiekeuze' betreft, was het Katholiek Onderwijs Vlaanderen vragende partij. "Ook hier moeten we zien hoe we de nodige differentiatie in de derde graad van het basisonderwijs uitbouwen. Dat de eerste graad van het secundair een brede algemene vorming biedt, is ook een pluspunt. Daarnaast is het goed dat er uren komen om te verkennen of om te remediëren voor wie dat nodig heeft." Belangrijk vindt Lieven Boeve nog dat de leerlingen na die eerste graad secundair zelf hun capaciteiten en interesses goed kunnen inschatten. "Ze moeten weten waar ze sterk staan en of ze kiezen voor een generieke studierichting of voor specialisatie. Want het is absoluut nodig dat de leerlingen zich na de eerste graad secundair correct kunnen oriënteren volgens hun kennis en hun interesse." Voor de daarop volgende graden is ook weer transparantie nodig, vervolgt Boeve. "Dat wil zeggen dat studierichtingen doen wat ze beloven: voorbereiden op de arbeidsmarkt of zorgen voor doorstroming naar hoger onderwijs. Tot nog toe ging het daar wel eens mis bij sommige studierichtingen. Transparantie moet ervoor zorgen dat studierichtingen waar maken wat ze beloven." Tot slot vindt Boeve ook de vrijheid van schoolorganisatie een goede zaak. "Er zijn sterke schoolbesturen nodig die het studie-aanbod optimaliseren, want ook wat het aanbod van studierichtingen betreft, moet er transparantie gegarandeerd worden. " (Belga)

Onze partners