Bijna zeven op tien mensen in armoede vindt moeilijk werk door mobiliteitsbeperkingen

08/02/13 om 17:42 - Bijgewerkt om 17:42

(Belga) Bijna zeven op de tien mensen in armoede geeft aan dat mobiliteit een grote drempel vormt bij het vinden van werk. Veel mensen in armoede ondervinden ook mobiliteitsbeperkingen in hun vrije tijd, bij het boodschappen doen of bij het bezoeken van familie en vrienden. De resultaten komen uit het onderzoek dat Mobiel 21 en het Netwerk tegen Armoede hebben uitgevoerd in het kader van het Actieprogramma 'MOBIKANSEN - Duurzame mobiliteit voor mensen in armoede' in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

Het onderzoek wilde de noden en behoeften van mensen in armoede in kaart brengen. Daarvoor werd onder meer een online onderzoek gevoerd bij 153 organisaties (OCMW's, verenigingen waar armen het woord nemen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, enzovoort). Uit de resultaten blijkt dat voor de helft van de organisaties die met kansarmen werken 'mobiliteit' geen prioritair thema is. Toch geeft 92 procent van de mensen in armoede zelf aan er veel moeilijkheden mee te hebben. Voorts geeft bijna zeven op de tien mensen in armoede aan dat mobiliteit een drempel vormt bij de zoektocht naar werk. Beperkingen zijn er ook voor de vrije tijd, boodschappen, medische zorg en bezoek aan de familie of vrienden. Els Van den Broeck, projectmedewerker van Mobiel 21: "Het werd snel duidelijk dat het niet mobiel zijn veel mensen in armoede nog meer in de marge duwt en dat heeft dan weer negatieve gevolgen voor hun welzijn en zelfbeeld". Om de mobiliteitsdrempel voor kansarmen toch wat kleiner te maken worden dit voorjaar gespreid over Vlaanderen enkele projecten opgestart. Doel is mensen in armoede makkelijker te laten deelnemen aan de maatschappij "aan de hand van een toegankelijke, veilige en duurzame mobiliteit". (KAV)

Onze partners