Bijna alle voor Vlaanderen belangrijke spoorwerken in vertraging

09/12/11 om 01:32 - Bijgewerkt om 01:32

(Belga) Bijna alle werken aan de spoorinfrastructuur die van belang zijn voor Vlaanderen lopen vertraging op. Sommige projecten zijn zelfs gewoon geschrapt. Dat blijkt uit een evaluatie van het samenwerkingsakkoord voor de periode 2001-2012 tussen de federale overheid en de gewesten. De evaluatie werd in het Vlaams Parlement voorgesteld door Fernand Desmyter, secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Tegen eind januari 2012 moet de NMBS-Groep een nieuw meerjareninvesteringsprogramma (2013-2025) voorleggen aan de federale regering. Tegen de achtergrond daarvan werkt de Vlaamse regering zelf aan een eigen "Vlaamse spoorstrategie". De regering zal daarover nog dit jaar een principiële beslissing nemen. In het kader van de uitwerking van die Vlaamse spoorstrategie werd het bestaande meerjarenprogramma van de NMBS-Groep (2001-2012) en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst onder de loep genomen. Uit die evaluatie blijkt volgens Fernand Desmyter dat "zo goed als alle voor Vlaanderen belangrijke infrastructuurwerken" vertraging hebben opgelopen. Enkele voorbeelden: de timing voor de realisatie van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge is opgeschoven van uiterlijk 2012 naar uiterlijk 2016. Ook de realisatie van een derde en vierde spoor tussen Brussel en Denderleeuw loopt jaren vertraging op. Het lijkt er ook op dat Vlaanderen opnieuw de bestaande 60/40-verdeelsleutel voor de financiering van investeringen wil aankaarten. "Die verdeelsleutel verhindert soms de operationalisering van projecten", aldus Desmyter. Volgens Vlaams minister Hilde Crevits is Vlaanderen al langer vragende partij voor meer "transparantie" rond die verdeelsleutel. Zij pleit voor een "objectieve toetsing". (KAV)

Onze partners