Bijna 5.700 aanvragen voor huursubsidie in 2011

20/05/12 om 22:28 - Bijgewerkt om 22:28

(Belga) In 2011 zijn 5.690 aanvragen voor een huursubsidie, een tegemoetkoming in de huurprijs, ingediend. Dat is een lichte stijging tegenover 2009 en 2010. Opvallend is dat meer dan de helft van de behandelde aanvragen is afgekeurd. Dat zegt Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V).

De tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet de aanvrager voldoen aan een aantal voorwaarden rond onder meer het inkomen en de kwaliteit van de oude en nieuwe woning. Van de 5.690 aanvragen die in 2011 werden ingediend, werden er (tot 5 maart 2012) 2.253 goedgekeurd en 2.741 afgekeurd. De belangrijkste redenen om een aanvraag te weigeren zijn: de huursubsidie voldoet niet aan de vereiste kwaliteitsnormen (20 procent), de verlaten woning vertoont onvoldoende ernstige gebreken (11 procent) of het inkomen van alle gezinsleden ligt boven het maximum (8 procent). Uit de cijfers van Taeldeman blijkt nog dat er in 2011 voor in totaal 20 miljoen euro aan tegemoetkomingen in de huurprijs is uitbetaald. Dat is 5 miljoen euro meer dan in 2010. Het gemiddelde subsidiebedrag is gestegen van 192 euro naar 200 euro. (DRM)

Onze partners