Bijna 2.000 extra opvangplaatsen sinds nieuw kinderopvangdecreet

11/05/16 om 07:51 - Bijgewerkt om 07:51

Bron: Belga

(Belga) Sinds de invoering van het nieuwe kinderopvangdecreet in april 2014 zijn er 1.953 extra opvangplaatsen gecreëerd. Daar komen nog eens 809 plaatsen bij die eind 2015 zijn toegekend. Dat blijkt uit een evaluatie van het decreet door Kind & Gezin. Volgens Kind & Gezin zijn er ook inspanningen gedaan om de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de opvang te garanderen. Dat kinderen uit arme gezinnen nog steeds minder naar de opvang komen dan kinderen uit rijke gezinnen is voor Kind & Gezin wel een "blijvend aandachtspunt".

Ruim twee jaar geleden, op 1 april 2014, trad het nieuwe kinderopvangdecreet in werking. Dat decreet ging gepaard met een enorme hervorming. Het decreet bepaalde niet alleen dat alle opvanginitiatieven voortaan een vergunning moesten hebben, maar voorzag ook in een gelijkschakeling van de voorwaarden en financiering van de verschillende vormen van opvang. Met het decreet wilde de overheid niet alleen voldoende opvang realiseren, die opvang moest ook betaalbaar en toegankelijk zijn. Tegelijk moest het organiseren van kinderopvang voor de sector zelf leefbaar blijven. Kind & Gezin maakt nu een becijferd bilan op. Vlaanderen telt momenteel 94.738 plaatsen. Sinds de start van het decreet zijn er 1.953 plaatsen bij gekomen, plus nog eens 809 plaatsen die eind 2015 zijn toegekend. Voor 54,6 procent van de kinderen is er een opvangplaats. Vlaanderen heeft daarmee de vooropgestelde doelstelling van 50 procent gehaald. Volgens Kind & Gezin zijn er ook inspanningen gedaan om de opvang betaalbaar en toegankelijk te houden. Zo betalen steeds meer gezinnen naargelang hun inkomen en blijft het - ondanks de verhoging van de minimumtarieven in 2015 - mogelijk een verminderd tarief of OCMW-tarief aan te vragen. Kind & Gezin erkent wel dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de kinderopvang. Die kinderen meer naar de opvang krijgen is "een blijvend aandachtspunt". Volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is met het decreet "een belangrijke stap gezet in de uitbouw van kwaliteitsvolle kinderopvang". "Deze belangrijke evaluatie toont aan dat we in de goede richting evolueren en dat we hierop moeten verder bouwen", stelt Vandeurzen. (Belga)

Onze partners