Bijna 1.500 dossiers op wachtlijst scholenbouw

16/10/14 om 18:49 - Bijgewerkt om 18:50

Bijna 1.500 dossiers staan volgens Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion) op de wachtlijst voor scholenbouw in het gesubsidieerd onderwijs. Dat is samen goed voor ongeveer 2,7 miljard euro. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) werkt aan een Masterplan.

Bijna 1.500 dossiers op wachtlijst scholenbouw

Hilde Crevits (CD&V) © BELGA

Eind 2013 stonden er 1.481 dossiers op de wachtlijst voor scholenbouw in het gesubsidieerd onderwijs. Die bijna 1.500 dossiers zijn samen goed voor een bedrag van 2,7 miljard euro. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van Agion, het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Daarbij zijn de cijfers voor de wachtlijsten in het gemeenschapsonderwijs niet meegeteld.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits herhaalde in het Vlaams Parlement dat de regering werkt aan een Masterplan Scholenbouw. Om het probleem beter in kaart te brengen kondigt ze alvast twee instrumenten aan: een capaciteitsmonitor en een schoolgebouwenmonitor.

Tekort aan schoolinfrastructuur

De problematiek is niet nieuw. Vlaanderen kampt met een tekort aan schoolinfrastructuur. Daarnaast is veel bestaande infrastructuur aan vervanging of vernieuwing toe. Scholen die willen investeren in renovatie of nieuwe gebouwen en daarbij rekenen op financiële hulp van de overheid, komen terecht op een aanzienlijke wachtlijst. De wachtlijsten mogen dan ooit wel langer geweest zijn, ze blijven lang, zo blijkt uit het jaarverslag van Agion. Zo is er voor het gesubsidieerde onderwijs (zowel het vrij onderwijs als het gemeentelijk en provinciaal onderwijs) nog steeds sprake van 1.481 dossiers, samen goed voor een bedrag van 2,7 miljard euro. Het gemeenschapsonderwijs (GO!) doet geen beroep op Agion, maar ook daar zijn miljarden nodig om de schoolinfrastructuur opnieuw op peil te brengen.

Uit het Agion-verslag blijkt nog dat het agentschap in 2013 217 miljoen euro heeft gekregen voor infrastructuurdossiers in het niet-hoger onderwijs. Daarvan ging 20,6 miljoen naar de opvang van capaciteitsproblemen. Voor het hoger onderwijs was er een bedrag van 24,7 miljoen euro.

500 miljoen euro extra investeren

In het Vlaams Parlement herhaalde minister Crevits intussen dat de Vlaamse regering werkt aan een Masterplan Scholenbouw. Zo is het onder meer de bedoeling om de komende jaren in totaal 500 miljoen euro extra te investeren in renovaties en nieuwe scholen. Die investeringen staan los van de beschikbaarheidsvergoedingen die de Vlaamse overheid moet betalen in het kader van het DBFM-project Scholen van Morgen dat op termijn 200 nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen moet opleveren. De belofte om tegen 2015 50 projecten op te starten zit volgens minsiter Crevits op schema.

Om de noden in de scholenbouw nog beter in kaart te brengen wil de CD&V-minister twee instrumenten gebruiken. Enerzijds is er een capaciteitsmonitor op komst. Die moet helpen om de nodige capaciteit te kunnen inschatten, onder meer rekening houdende met de demografische evoluties. Anderzijds komt er ook een 'patrimoniummonitor' die - wel enkel voor het gesubsidieerd onderwijs - alle schoolgebouwen in kaart moet brengen. "Dat wordt een belangrijk instrument", klonk het.

Multifunctioneel gebruik gebouwen

Voor Groen-politica Elisabeth Meuleman is het financiële groeipad van de Vlaamse regering onvoldoende. "Met 50 miljoen euro volgend jaar en 100 miljoen euro de jaren nadien zullen de wachtlijsten enkel aangroeien. De administratie berekende dat er in het minst ambitieuze scenario nood is aan 390 miljoen euro extra per jaar". Bovendien is in dat scenario rekening gehouden met een aanpassing van de chronologie van de wachtlijsten. Maar volgens minister Crevits is er nog verder overleg nodig over de criteria voor de wachtlijsten.

Verschillende parlementsleden pleiten ook voor een multifunctioneler gebruik van schoolgebouwen. Zo zouden schoolgebouwen na de schooluren kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld teken- of danslessen of andere socioculturele activiteiten. Volgens minister Crevits gebeurt dat soort samenwerkingen in de praktijk al vaak. "Voor veel scholen is het collectief gebruik van de gebouwen een evidentie". Toch heeft ze plannen om samen met haar CD&V-collega voor Welzijn, Jo Vandeurzen, te bekijken of er extra mogelijkheden zijn voor de naschoolse kinderopvang. De CD&V-politica pleitte er tegelijk wel voor om de 'regeldruk' bij het gemeenschappelijk gebruik van gebouwen beperkt te houden. (Belga/WB)

Lees meer over:

Onze partners