Bijna 1.000 kinderen opgevangen in Brusselse onthaaltehuizen in 2010

31/01/12 om 14:28 - Bijgewerkt om 14:28

(Belga) De Brusselse opvangtehuizen hebben in 2010 bijna 1.000 kinderen opgevangen. Dat blijkt uit het rapport dat het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel, la Strada, heeft bekendgemaakt. In het rapport worden de gegevens over de thuislozenopvang geanalyseerd, die geregistreerd werden door de verschillende opvangcentra van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

In 2010 werden 2.251 verblijven van minstens één nacht geteld. Het gaat om 2.051 verschillende mensen - volwassenen of minderjarigen die als gezinshoofd worden beschouwd - aangevuld met 964 begeleide kinderen. "Deze verblijven vertegenwoordigen niet alle verblijven in de sector van de opvangcentra voor thuislozen. Zo is er een filter gebruikt: het verblijf moest minstens één nacht duren. Ook hebben niet alle centra deelgenomen aan het centraal registratiesysteem en er zijn een aantal mankementen vastgesteld in de gegevens van een aantal centra. Het is dus belangrijk te onderstrepen dat de resultaten het aantal werkelijke verblijven onderschat", legt la Strada uit. De resultaten hebben betrekking op de gegevens van 23 erkende opvangcentra op de 27 in Brussel. Een kwart van de verblijven (25 procent) betreft gezinnen, dikwijls éénoudergezinnen. Het gaat dan voornamelijk om moeders, vergezeld door één of twee kinderen. Zo'n 57 procent van de verblijven betreft mannen, en 43 procent vrouwen. De situatie van de opgevangen personen is precair en het gaat om mensen met een lage scholing, geen financiële inkomsten bij het onthaal of geen eigen middelen. De meerderheid van de mensen die werden opgevangen is alleenstaand, zo blijkt tot slot nog. (OSN)

Onze partners