Bij 1 op de 3 controles van Sociale Inlichtings- en Opsporingsdienst zwartwerkers betrapt

12/02/13 om 13:01 - Bijgewerkt om 13:01

(Belga) In het jaar 2012 voerde de Sociale Inlichtings- en Opsporingsdienst (SIOD) 14.096 "hit and run" controles uit, vooral in de bouwsector en de horeca. Daarbij waren 4.560 controles positief. Bij 32 procent van de controles werden dus inbreuken vastgesteld inzake zwartwerk. Dat blijkt uit de nieuwste statistische cijfers van de SIOD die Belga kon inkijken.

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) hangt rechtstreeks af van de ministers van Werk, Sociale Zaken en Justitie, van de minister voor de Zelfstandigen en van de staatssecretaris voor Fraudebestrijding. De SIOD bundelt de gegevens over sociale fraude in 21 arrondissementen.De circa 900 inspecteurs van de RSZ, de RVA, de Sociale Inspectie en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers controleren 240.000 werkgevers en circa 2.700.000 werknemers. Vorig jaar voerden zij 14.096 controles op de werkvloer uit. Daarmee zitten de inspecteurs ruim boven het streefcijfer van 11.000 inspecties dat vooropgesteld was voor 2012.Tweeëndertig procent van de inspecties leverde vaststellingen van zwartwerk op. De hoogste percentages halen de arrondissementen Nijvel (52 procent) in Waals-Brabant, Bergen (46 pct) in Henegouwen en Brussel (44 pct). In Vlaanderen haalt Turnhout (37 pct) de hoogste score, gevolgd door Antwerpen (34 pct), Mechelen (32 pct) en Gent (32 pct). Dat de inspecties almaar efficiënter worden, wijt de SIOD aan het feit dat de inspectiebezoeken beter worden voorbereid en gecoördineerd. "De verschillende inspectiediensten werken steeds beter samen en dat komt de doelgerichtheid ten goede", zegt Johan Schatteman, secretaris van de SIOD. (DLA)

Onze partners