Bewegingen langs breuklijnen in Nederland door variaties in grondwaterstanden veroorzaakt

31/10/12 om 15:51 - Bijgewerkt om 15:51

(Belga) De bewegingen langs geologische breuklijnen in Nederland worden niet zozeer door tektonische beweging (van aardplaten) maar voornamelijk door variaties in grondwaterstanden veroorzaakt. Dit staat in een proefschrift waarmee Miguel Caro Cuenca vrijdag aan de TU Delft promoveert, zo heeft de onderzoeksinstelling vandaag meegedeeld.

Aardbevingen vinden meestal plaats langs geologische breuken in de aardkorst. Om te bepalen of een breuk nog steeds actief is, anders gezegd of er spanningsopbouw is in het gesteente aan beide zijden van de breuk, is het belangrijk om vast te stellen of er beweging tussen de aardlagen kan worden waargenomen. Miguel Caro heeft nu met nieuwe satellietmethoden beweging langs breuken gemeten. Hij stelde vast dat er inderdaad beweging is langs de belangrijkste breuken in de aan België grenzende provincies Brabant en Limburg: ongeveer 1 mm per jaar. Maar de promovendus toonde tevens aan dat deze beweging eerder verklaard wordt door variaties in de grondwaterstanden aan weerszijden van de breuk, dan door beweging van de aardplaten. Dit betekent daarmee ook dat de (eventuele) tektonische spanningsopbouw, die een voorbode zou kunnen zijn van toekomstige aardbevingen, momenteel zo klein is dat deze aan het oppervlakte niet significant waarneembaar is. (ANA)

Onze partners