Betere sociale mix in scholen helpt zwakke leerlingen

10/02/16 om 09:20 - Bijgewerkt om 09:20

Bron: Belga

(Belga) Het zorgen voor een betere sociale mix op scholen, kan het aantal leerling met slechte schoolprestaties duidelijk doen afnemen. De leerlingen die nu al goed presteren, zullen daar bovendien geen negatieve gevolgen van ondervinden. Dat blijkt uit een onderzoek van Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Oeso baseert zich op de gegevens van PISA 2012, een grootschalig onderzoek naar de schoolresultaten van 15-jarige leerlingen in de 64 Oeso-landen. Daaruit blijkt dat in totaal 28 procent van de 15-jarigen niet het vereiste basisniveau haalt op het vlak van lezen, wiskunde of wetenschappen. De organisatie is nu dieper ingegaan op de oorzaken van de leerachterstand bij die jongeren. "Hoewel de (sociaal-economische) achtergrond van een leerling een belangrijke invloed heeft op de waarschijnlijkheid om onvoldoende te presteren in wiskunde, heeft het sociaal-economische profiel van de school een nog grotere impact", is een van de opvallende conclusies die daaruit voortkomt. "Leerlingen leren niet enkel van hun onderwijzers, maar ook van hun medeleerlingen. Als de meeste van hun klasgenoten slecht presteren en sociaaleconmisch benadeeld zijn, kunnen ze het moeilijker hebben om bij te leren, aangezien niet alle leraars voldoende opgeleid zijn om met een hoge concentratie van dergelijke leerlingen om te gaan", zo luidt de verklaring. Daarnaast speelt ook het feit of iemand al dan niet zijn jaar overgedaan heeft een belangrijke rol. Zo hebben leerlingen die al eens bleven zitten 6,4 keer meer kans om niet het vereiste basisniveau op het vlak van wiskunde te behalen. Ook leerlingen die niet naar de kleuterschool geweest zijn, hebben een grotere kans op leerachterstand. Ook kinderen met een migratieachtergrond, of leerlingen die thuis een andere taal spreken dan de onderwijstaal, riskeren het erg moeilijk te krijgen. De organisatie benadrukt dat leerlingen die op 15-jarige leeftijd al onder de norm presteren een hoger risico lopen op het niet behalen van een diploma. "Wanneer een groot deel van de bevolking basisvaardigheden mist, wordt de economische groei op lange termijn ernstig aangetast", stelt Oeso. (Belga)

Onze partners