Betere beheersovereenkomst voor landbouwers moet biodiversiteit bevorderen

07/12/12 om 19:05 - Bijgewerkt om 19:05

(Belga) De natuurlijke rijkdom in Vlaanderen daalt drastisch. Beheersovereenkomsten kunnen de natuur en het leefmilieu in het landbouwgebied opnieuw kansen geven. Maar dan moet er wel een efficiënter natuurbeleid komen. Dat blijkt uit de resultaten van het Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (inbo).

Een beheersovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een landbouwer kan sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om het milieu, de natuur of het landschap in stand te houden of te verbeteren. Als de landbouwer de maatregelen volgens afspraak uitvoert, ontvangt hij jaarlijks een vergoeding van de overheid. Het bedrag varieert naargelang het pakket. De beheersdoelstelling erosiebestrijding omvat bijvoorbeeld pakketten van maatregelen die de bodemerosie op erosiegevoelige gronden tegengaan. Een beheersovereenkomst loopt over een periode van vijf jaar. Het succes van het beleid hangt volgens het inbo af van een slimme regelgeving. Die houdt het midden tussen een sterk door de staat gecontroleerd beleid en de vrije markt. Volgens de organisatie zullen landbouwers het beleid beter accepteren als ze input kunnen geven tijdens de ontwerpfase van het Vlaamse beleid en bij de lokale gebiedsgerichte uitvoering ervan. De Vlaamse regering wil de aanbevelingen in het rapport gebruiken om een slim beleid te kunnen voeren in 2013. "We moeten streven naar meer duurzaamheid." zegt Joris Relaes, kabinetschef voor Landbouw (CD&V). "Een goed evenwicht zoeken tussen verplichten en stimuleren is een permanente opdracht. We kunnen ons doel enkel bereiken als we de landbouwers bij het beleid betrekken." (JDH)

Onze partners