Bestuur grote Vlaamse cultuurhuizen moet opnieuw worden samengesteld

30/04/13 om 16:40 - Bijgewerkt om 16:40

(Belga) Het bestuur van deSingel, de Vlaamse Opera en het Ballet van Vlaanderen is niet correct samengesteld. Dat blijkt uit een beslissing van de Nationale Cultuurpactcommissie, die waakt over de ideologische vertegenwoordiging bij de culturele instellingen.

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) diende vorig jaar een klacht in bij de commissie, omdat hij vond dat de Vlaamse meerderheidspartijen, CD&V, sp.a en N-VA, een machtsgreep hadden gepleegd bij de culturele instellingen. De commissie verklaart de klacht gegrond en beveelt aan "dat de Vlaamse regering haar besluit houdende de samenstelling (...) aanpast, derwijze dat de vertegenwoordiging van en de verhouding tussen de diverse ideologisch-filosofische strekkingen in de raad van bestuur en in de algemene vergadering een correcte afspiegeling vormen van hun reële aanwezigheid in de Vlaamse samenleving en in het Vlaams parlement". Bovendien beveelt de commissie aan dat de regering duidelijk zou opteren voor een van de drie wettelijke beheersformules. Bij het samenstellen van de raad van bestuur kan immers worden gekozen voor een zuiver politieke samenstelling met respect voor het politiek gewicht van de fracties, ofwel voor een fifty-fifty samenstelling met politici en mensen uit het culturele veld, ofwel voor een samenstelling met enkel culturele experts, waarbij er dan wel over gewaakt wordt dat elke ideologische strekking vertegenwoordigd is. Caron hoopt dat een duidelijke keuze wordt gemaakt voor de laatste optie. "Deze instellingen zijn te mooi om ze in handen te geven van mensen die enkel geselecteerd zijn op basis van de kleur van hun partijkaart", besluit hij. (Belga)

Onze partners